Remo van Rest

 

Waarom Lost Lemon?
Vooral vanwege de mensen: zij maken Lost Lemon. Iedereen is uniek en we kunnen veel van elkaar leren. We staan open voor elkaars kennis en kracht, maar ook voor elkaars zwakte. Zo ontstaat een sfeer waarin veel mogelijk is en we ook buiten schijnbare grenzen kunnen kijken en denken.

Maar ook… omdat we iets terug proberen te geven aan de maatschappij. Via projecten waarbij de mens centraal staat én omdat we oplossingen realiseren vanuit de ‘open-source’ gedachte.

Wat doe je?
Momenteel werk ik aan een kleine opdracht, waarin we een webapplicatie realiseren voor de beveiligde uitwisseling van bestanden. Het valt niet helemaal binnen mijn specialisme, maar dat is geen reden om er van af te zien. Er is zo altijd iets te leren. Hiervoor deed ik een informatieanalyse naar de herbruikbaarheid van gegevens binnen de zorg (care). Met als doel: de zorg(her)aanvraag gemakkelijker maken voor de burger. In potentie blijkt er veel mogelijk, maar daarvoor moeten we wetgeving en professionele verschillen wel overwinnen.

De jaren daarvoor was ik hoofd van een datamigratieteam bij UWV. Het was onze taak om alle gegevens van werkgevers en werknemers van vijf systemen te migreren en te integreren naar het nieuwe centrale systeem van het huidige UWV.

En naast werk?
In januari 2009 ben ik voor de tweede keer vader geworden. Naast ons zoontje hebben we een dochtertje van 4 jaar. Daar gaat natuurlijk veel plezierige tijd in zitten! De tijd die ik overhoud probeer ik te verdelen over fotografie en sport. En sporten is dan hardlopen, zwemmen en fietsen.

U bent hier