• 30

  05, 2023

  Pilot over doorwerking bij onderzoek rekenkamers

  De doorwerking van rekenkameronderzoek speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van onder andere beleidsvorming. Er bestaat veel theorie over doorwerking. Dit in de praktijk brengen blijkt soms lastig. Vier rekenkamer(commissie)s zijn daarom samen met Lost Lemon een pilot gestart. Het doel? De ...

 • 02

  05, 2023

  Doelgroeponderzoek Inspectie van het Onderwijs

  De Inspectie van het Onderwijs wil hun informatievoorziening op de website en andere kanalen beter afstemmen op de behoeften en wensen van haar doelgroepen. Maar wat zijn die wensen eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden is onderzoek nodig. Daarom schakelde de inspectie de hulp in van Lost Lemon e ...

 • 18

  04, 2023

  Eindgebruikers verbeteren onze PDC

  De Producten en Diensten Catalogus (PDC) van de MensCentraal suite krijgt een betere user experience en een nieuw jasje. Zo is de PDC straks nog gebruikersvriendelijker en sluit deze beter aan bij de rest van onze applicaties. Bij het nieuwe ontwerp speelden de eindgebruikers de grootste rol. We vr ...

 • 31

  03, 2023

  Werkprocessen gemeente Almelo door de wasstraat

  Almelo zet met haar dienstverlening de inwoners altijd centraal. Om de inwoners van Almelo nog beter en efficiënter te ondersteunen, gaat de gemeente Almelo de werkprocessen in het sociale domein verder digitaliseren. Maar hoe pak je dat aan? Doel van deze digitalisering is onder meer om een compl ...

 • 21

  03, 2023

  Nieuw systeem + nieuwe werkwijze = uitdaging

  De overgang naar een nieuw systeem is een hele onderneming, zeker met vijf verschillende locaties tegelijk. Als je vervolgens ook nog overgaat op een nieuwe werkwijze, met personeel dat niet altijd digitaal vaardig is, kun je spreken van een flinke uitdaging. Lost Lemon mocht Blijf Groep bij deze i ...

 • 07

  02, 2023

  Gebruikersonderzoek voor optimalisatie van Rijksoverheid.nl

  Communicatie vindt steeds vaker digitaal plaats. Dat geldt ook voor de communicatie vanuit de Rijksoverheid. Er zijn dan ook vele overheidswebsites die informatie bieden of waarop je aanvragen kunt indienen. Een van die websites is het overkoepelende Rijksoverheid.nl. En omdat het altijd gebruiksvri ...

 • 24

  01, 2023

  In de schoenen van je doelgroep

  Het sociaal domein is volop beweging. Gemeenten zijn ambitieus en willen aan hun inwoners de beste dienstverlening bieden. Dienstverlening die aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de inwoners en die daarnaast ook nog duurzaam is. Maar hoe zet je als gemeente de inwoner centraal? In ...

 • 12

  01, 2023

  Wat als dure woorden jouw cliënt duur komen te staan?

  Ongeveer de helft van de mensen met schulden is laaggeletterd. Laaggeletterdheid betekent niet dat mensen helemaal niet kunnen lezen of schrijven, maar wel dat het onvoldoende is om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat is niet alleen een obstakel voor het individu, maar ook een sociale en maats ...

 • 13

  12, 2022

  Integrale jongerenaanpak: doen wat echt nodig is! Maar hoe dan?

  De situatie en positie van (kwetsbare) jongeren gaat ons al lange tijd aan het hart. Dat geldt ook voor de dienstverlening aan die jongeren. Gemeenten willen graag naar integrale(re) jongerendienstverlening, maar zijn zoekende. Hoe krijg je dit van de grond en hoe geef je het vorm? Hoe krijg je een ...

 • 01

  12, 2022

  Help je mee? – Onderzoek rond informatievoorziening Inspectie van het Onderwijs

  In hoeverre heeft de Inspectie van het Onderwijs de informatievoorziening voldoende afgestemd op de behoeften en verwachtingen van haar doelgroep? Het onderzoeksteam van Lost Lemon, Lemon Lab, doet hier op dit moment onderzoek naar en jij kunt helpen! Nog betere informatievoorzieningVoor inwoners e ...