MensCentraal

Verbinden staat centraal; van zowel mensen als systemen

Over MensCentraal

Of het nu gaat om Wmo en Jeugd, inburgering, werk, participatie, inkomen, schuldhulpverlening of onderwijs. Met MensCentraal beschik je over een innovatieve regie-oplossing voor ieder sociaal-maatschappelijk vraagstuk.

Als overheidsorganisatie heb je veel taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein. De naam zegt het al: MensCentraal brengt techniek en de mens samen. Hierbij is goede samenwerking met (keten)partners van groot belang. Met ons regiesysteem MensCentraal helpen we je informatie zo slim mogelijk te gebruiken.

De juiste informatievoorziening kiezen

Organisatievormen veranderen continu, terwijl sociaal-maatschappelijke doelen niet meeveranderen. Hoe kies je dan een informatievoorziening met een lange levensduur? Dankzij de flexibiliteit van MensCentraal gaan organiseren en automatiseren hand in hand. Veranderingen zijn dan niet langer een uitdaging.

Meer weten?

Heb je vragen over MensCentraal? Of wil je een vrijblijvende demo aanvragen? Neem contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek.

Ontdek de MensCentraal Toolbox

Om de mens écht centraal te stellen, hebben we een MensCentraal Toolbox ontwikkeld. Naast een implementatie-aanpak en begeleiding door ervaren adviseurs bevat de Toolbox diverse ict-oplossingen. Je kiest zelf welke tools je gebruikt.

Klantmodule

Met de klantmodule beschik je over alle informatie uit de keten. Zo hoeft de burger niet steeds opnieuw gegevens in te vullen. Ook zet je met één druk op de knop taken uit naar een andere instantie en volg je omgekeerd eenvoudig de dienstverlening die burgers krijgen bij andere instanties.

Mobiel werken

Op elke willekeurige locatie, via een laptop, tablet of smartphone werken met MensCentraal? Dat kan met mobiel werken. Je hebt alleen een internetverbinding en een VPN Client-programma en -account nodig. Ideaal, want zo kun je al aan de keukentafel met de klant een aanvraag doen, gespreksinformatie vastleggen of dienstverlening uitzetten.

Groepen- of gezinsmodule

Bij een samenwerkingsverband hoort een systeem waarin alle betrokken partijen op één plek informatie opvragen, bekijken en delen. De groepen- of gezinsmodule helpt bij een effectieve aanpak van bijvoorbeeld multiprobleemgezinnen of het reduceren van overlast door hangjongeren.

Productshop

De Productshop is een online winkel waar professionals producten of diensten bestellen voor hun klant, afkomstig uit onze Producten en Dienstencatalogus (PDC). Jij registreert het assortiment, leveranciers en contractafspraken; wij koppelen MensCentraal. Een apart bestelproces is niet nodig én producten of diensten zijn direct onderdeel van het dienstverleningsplan.

Zaakgericht werken

Zaakafhandeling in het sociaal domein wijkt af van de klassieke manier van zaakgericht werken. Dit is nodig omdat er sprake is van een iteratief proces; je moet bijvoorbeeld een stap terug kunnen in het dienstverleningsproces. Met zaakgericht werken heb je een oplossing waarbij je zaakgericht kunt werken mét de gewenste flexibiliteit.

Berichten-functionaliteit

Voor de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg is een goede samenwerking en gegevensdeling tussen gemeenten en ketenpartners erg belangrijk. Met het gemeentelijk gegevensknooppunt kan er op een veilige en gestroomlijnde manier informatie worden uitgewisseld. Gebruik de berichtenfunctionaliteit om hierop aan te sluiten.

De domeinen van MensCentraal

Veel problemen binnen gezinnen en wijken los je pas echt op als je expertise en informatie van ketenpartners bundelt. En de problemen gezamenlijk aanpakt, mét het gezin.

Veel gemeenten gebruiken MensCentraal om gezinnen beter te ondersteunen en kosten te besparen.

 • Je brengt gezinnen integraal in kaart via de gezinsmodule. Hoe is de thuissituatie? Gaan de kinderen naar school? Zijn er schulden?
 • Met één druk op de knop schakel je de juiste ketenpartners in, zoals Jeugdzorg, maatschappelijk werk of schuldhulpverlening
 • Via MensCentraal kun je de voortgang volgen en ingrijpen als dat nodig is. Je weet welke hulpverlener betrokken is
 • Je hebt een gedeeld klantbeeld van het gezin en de gezinsleden. Hierdoor kun je beter op elkaar inspelen en worden doorlooptijden korter.
 • Overdrachten, formulieren en e-mails worden overbodig. Dat scheelt administratiekosten.
MensCentraal helpt je bij een snelle, integrale aanpak van schulden en schuldpreventie.

 • Via MensCentraal ontvang je signalen van woningcorporaties of hulpverleners. Of de burger doet zelf een digitale aanvraag via MensCentraal.
 • Je kunt digitaal een (pre-)screening doen én een advies geven. De burger weet snel waar hij aan toe is.
 • Het intakegesprek verloopt sneller dankzij de al aanwezige informatie
 • Als een burger niet in aanmerking komt, verwijs je hem via MensCentraal direct door naar een andere instantie. De burger houdt zelf de regie.
 • Tijdrovende overdrachten zijn verleden tijd, dankzij het gedeelde klantbeeld
 • Je blijft automatisch op de hoogte van de voortgang van de samenwerking met instanties als maatschappelijk werk of de kredietbank. En je weet altijd wie je nodig hebt.
 • Doorlooptijden worden korter, doordat je dankzij de gedeelde informatie goed op elkaar kunt inspelen
Hulpverleners stellen onderling steeds de juiste aanpak vast voor een klant of een gezin en ze verdelen de taken. Die onderlinge afstemming kost tijd en geld. Met MensCentraal werk je samen aan een plan van aanpak. Ook kun je kosten besparen en de privacy van de klanten bewaken.

 • Je communiceert de resultaten via MensCentraal, dus overdrachten, formulieren en e-mails worden overbodig
 • Partners krijgen precies de klantinformatie die zij nodig hebben en mogen zien
 • Je volgt via MensCentraal de voortgang en weet welke hulpverlener is ingeschakeld
 • Je weet precies welke ketenpartners bij een casusoverleg nodig zijn en kunt focussen op de inhoud
Dezelfde burgers staan vaak bij meerdere casusoverleggen op de agenda. Want overlast, recidive en criminaliteit pak je aan vanuit het Veiligheidshuis, samen met justitie- en zorgpartners. Je werkt ook met hen samen in het CJG, de wijkaanpak, de ‘achter de voordeur’-aanpak of de gezinsaanpak.

Met MensCentraal schakel je sneller en heb je minder bijeenkomsten nodig.

 • Schakel de juiste ketenpartners in en voorkom extra casusoverleg
 • Je weet welke ketenpartners bij een casusoverleg nodig zijn, omdat je via MensCentraal volgt wie er actief betrokken zijn
 • Je bent continu op de hoogte van de voortgang en partners krijgen precies de klantinformatie die zij nodig hebben en mogen zien
 • Er is minder tijd en geld nodig voor administratie en registratie
 • Natuurlijk blijft casusoverleg wel noodzakelijk. Via onze verbinding met GCOS meld je mensen hiervoor eenvoudig aan.
Als gemeente ben je verantwoordelijk voor hulp aan en zorg voor jeugd én ouders. Zowel bestuurlijk als financieel. MensCentraal maakt een strakke regie mogelijk. Burgers houden zelf de regie.

 • Inzicht in wie verantwoordelijk is en welke acties er rondom een klant en zijn gezin gepland zijn
 • Tijdens de implementatie maken we samen afspraken over de kerntaak van de hulpverleners
 • Je schakelt alleen de juiste ketenpartners in en voorkomt onnodig casusoverleg
 • Partners krijgen precies de klantinformatie die zij nodig hebben en mogen zien
 • Informatie hoeft niet meer overgetypt te worden. Dit scheelt tijd én geld.
 • Intakes kunnen worden verkort en doorlooptijden worden versneld
 • Je hebt altijd een actueel beeld van de stand van zaken, dus je kunt ingrijpen als het nodig is. MensCentraal is verbonden met de verwijsindex risicojongeren.

In het Zorgloket werk je onder meer samen met ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, zorgleveranciers, woningcorporaties en wijkverpleegkundigen.

MensCentraal maakt het onderhouden van deze contacten overzichtelijker en efficiënter. En de klant houdt zelf de regie.

 • Met één druk op de knop schakel je partners in
 • Je hoeft niet meer te bellen of te e-mailen, maar volgt de voortgang via MensCentraal. Zo weet je altijd welke behandelaar je nodig hebt.
 • Doorlooptijden worden korter, doordat je dankzij de gedeelde informatie goed op elkaar kunt inspelen. Overdrachtsformulieren worden overbodig.
 • Voor huishoudens en individuen heeft MensCentraal een integrale intakemodule ontwikkeld. Hiermee ondersteun je het ‘keukentafel’-gesprek.
 • Informatie hoeft niet meer te worden overgetypt. Dit scheelt je tijd én geld.

Voorbeeld: www.regelhulp.nl
Via regelhulp.nl ontvang je automatisch digitale aanvragen. MensCentraal zorgt ervoor dat de aanvraag, de intake en informatie over de lopende dienstverlening direct bij de juiste contactpersoon komen.

Met MensCentraal werk je intensiever en efficiënter samen met scholen, welzijnsorganisaties, RMC, schuldhulpverlening en het UWV WERKbedrijf.

 • Je deelt hetzelfde totale klantbeeld van de jongeren met ketenpartners
 • Je verliest jongeren minder snel uit het oog, omdat je hen via MensCentraal kunt volgen
 • Met één druk op de knop schakel je ketenpartners zoals het ROC in en met nog een klik zie je wat de de stand van zaken is bij maatschappelijk werk
 • Je bespaart tijd door snelle overdrachten en minder administratie.
 • Digitale aanvragen van klanten komen via MensCentraal bij de juiste behandelaar terecht.
 • Je deelt automatisch en veilig informatie via MensCentraal. Informatie die je nu misschien via e-mail of telefoon deelt of zelfs helemaal niet deelt.

Op zoek naar een software-oplossing voor alle taken rondom leerplichtadministratie, leerlingenvervoer en RMC? Maak dan kennis met LeerSaam.

Met MensCentraal begeleid je niet alleen werkzoekende WWB-ers, maar ook zorgklanten, WSW-ers en Wajongers.

MensCentraal helpt kosten te besparen en zorgt voor een optimale samenhang in de dienstverlening.

 • Administratie en registratie kosten minder tijd en geld, omdat digitale WWB-aanvragen direct bij de juiste klantmanager terechtkomen.
 • Het intakegesprek verloopt efficiënter omdat je al veel informatie voorhanden hebt.
 • Je bespaart kosten dankzij een digitale pre-screening en advies. Bovendien weet de burger snel waar hij aan toe is en klantmanagers kunnen zich concentreren op de andere aanvragen.
 • Overdracht is niet nodig. Als een burger niet in aanmerking komt, verwijs je hem via MensCentraal door naar bijvoorbeeld het UWV of schuldhulpverlening. De burger houdt zelf de regie.
 • Je deelt klantbeelden direct met de sociale werkvoorziening, jobcoaches, re-integratiebureaus of andere sociale diensten
 • Doorlooptijden worden korter, doordat je over dezelfde informatie beschikt en goed op elkaar kunt inspelen

De MensCentraal Suite

MensCentraal is onderdeel van de MensCentraal Suite: een complete regie-oplossing voor alle activiteiten binnen het gemeentelijke sociaal domein.

Voordelen van de MensCentraal Suite:

 • Kostenefficiënt werken
 • Processen lopen naadloos in elkaar over
 • Extra functionaliteiten kunnen razendsnel worden geïmplementeerd

Meer weten over de MensCentraal Suite? Neem contact met ons op.

Kostenbeheersing Jeugdzorg gemeente Leeuwarden

Kostenbeheersing door koppeling met huisartsen gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden realiseert zich dat samenwerking met de huisarts, andere zorgverleners en zorginstellingen cruciaal is om haar taken rond Jeugd en Wmo goed te kunnen vervullen. Daarom heeft de gemeente samen met Lost Lemon, de NVSI en ZorgDomein een huisartsenkoppeling gerealiseerd.

“De digitale koppeling met het huisartsendomein helpt onze huisartsen het gemeentelijke jeugdteam te vinden, zodat ze minder snel verwijzen naar tweedelijns jeugdzorg. Op deze manier hebben wij als gemeente meer grip op onze kosten.”

Sytze van der Meer, Information Advisor gemeente Leeuwarden

MensCentraal in getallen

Wat kunnen we voor je doen?

Vivian Sromofsky | Lost Lemon

“Samen bedenken we hoe je informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken en optimaal kunt samenwerken met (keten)partners. We zorgen voor het samenvoegen van informatie, bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen ict-systemen.”

Vivian Sromofsky, Product Owner MensCentraal

Aangesloten bij de NVSI:

Lost Lemon is leverend partner van de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI).

De NVSI verbindt gemeenten die samen willen werken aan innovatie in het sociaal domein en biedt verschillende innovaties aan. Eén daarvan is MensCentraal.

Contact

Meer weten over MensCentraal? Of een vrijblijvende demo? Kom met ons in contact!

Velden met een * zijn verplicht, de overige velden zijn optioneel.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer

Bericht *