Onderzoek van Lemon Lab

Over Lemon Lab

Onderzoek, advies en communicatie met de mens als uitgangspunt

Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening voor iedereen. Oók voor mensen in een kwetsbare positie. Dat is waar Lemon Lab voor staat. Hoe we dat doen? Met praktijkgericht en innovatief onderzoek. Verkregen inzichten vertalen we naar praktische en toepasbare oplossingen.

Maatschappelijke thema’s

De thema’s waaraan we werken zijn in de kern altijd sociaal-maatschappelijk. We verdiepen ons bijvoorbeeld graag in onderwerpen als: (digitale) inclusie, multiproblematiek, zorg en welzijn, laaggeletterdheid, schulden en armoede, jongeren, werk en participatie, en basis- en gezondheidsvaardigheden.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? We gaan graag met je in gesprek met een kop koffie óf een glas verfrissende citroenthee.

Onze werkwijze

Door samen te werken met de doelgroep en het werkveld, slaan we een brug tussen de leefwereld van een doelgroep en de systeemwereld. Deze principes typeren onze werkwijze:

Ontwerpgericht

Mensen zijn zelf expert van hun beleving. Daarom nemen we hun behoeften en wensen als vertrekpunt. Samen ontdekken we wat zij ervaren en nodig hebben. Dat – gecombineerd met andere onderzoeksmethoden – geeft een brede blik op de doelgroep.

Co-creatie(f)

Samen komen we tot het beste resultaat. We werken graag met een multidisciplinair team waarin ook de opdrachtgever betrokken is. Zo creëren we meer draagvlak en benutten we kennis, expertise en vaardigheden optimaal. En komen we tot creatieve, brede inzichten en slimmere oplossingen.

Iteratief en agile

Stapsgewijs naar het einddoel. We werken agile en iteratief, waardoor we wendbaar en flexibel zijn én blijven. De verkregen inzichten gebruiken we om te verfijnen, te optimaliseren of bij te sturen waar en wanneer nodig.

Inclusief

Dienstverlening moet voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn. Daarom schenken we extra aandacht aan diversiteit binnen doelgroepen. Ook zorgen we dat zowel het onderzoek en ontwerpproces als de oplossing begrijpelijk is voor iedereen.

Laagdrempelig

Onderzoek moet passend zijn en de boodschap moet aanspreken. Dat ligt voor de hand, maar gebeurt niet altijd. In onze onderzoeken en adviezen gebruiken we visuele middelen zoals praatplaten en video’s. Ook benaderen we de doelgroep laagdrempelig: persoonlijk en op een vertrouwde plek.

Deskundig

We weten wat er speelt. Bij de doelgroep, in de markt én in ons vakgebied. In onderzoeken staan we voor wat de doelgroep ons vertelt. Ook houden we in de uitvoering van het onderzoek continu in de gaten dat we consistent zijn en meten wat we willen meten.

De toolbox van Lemon Lab

Oplossingen die optimaal aansluiten op de behoeften van doelgroepen en professionals. Daar gaan we voor. Ieder onderzoek en iedere workshop is uniek. Onze aanpak kent wel een rode draad. Ontdek de methodes in onze toolbox.

Begrijpen en definiëren

We geven de doelgroep een gezicht door hun leefwereld in kaart te brengen. Hiervoor gaan we in gesprek met de doelgroep zelf, betrekken sleutelfiguren en experts en raadplegen bestaande literatuur en data. Waar nodig zetten we ook kwantitatieve methoden in. Een greep uit onze methoden en de eindproducten die we vaak opleveren:

De echte expert van zijn of haar eigen ervaringen, is de doelgroep zelf. Samen brengen we hun behoeften en waarden in kaart. Zo achterhalen we de context en krijgen we inzicht in hun leefwereld. We gebruiken creatieve methodes zoals praatplaten of fotokaarten, waardoor ook latente wensen en behoeften boven water komen.
Om klantreizen (customer journeys) op te stellen, verdiepen we ons in de gebruikers en hun interactie met professionals en systemen. We brengen de huidige en ideale klantreis in kaart. Zo vinden we knelpunten en ontdekken wat er al goed gaat. Dit is de basis voor ons advies; dat bestaat uit concrete resultaten, zoals wensen en eisen, startpunten voor ontwikkeling en adviezen voor werkprocessen vanuit klantperspectief.
Service Blueprints zijn blauwdrukken van de ideale dienstverlening van een organisatie aan haar eindgebruikers, voor alle kanalen en contactmomenten (touchpoints). Hiermee verbinden we de systeemwereld en de leefwereld via de gebruikerservaring (klant), de ondersteunende processen en de systemen.

Met persona’s heb je een gedetailleerde omschrijving van verschillende typen gebruikers. Persona’s maken verschillen in behoeften tastbaar en geven gebruikers een stem. Dit geeft handvatten om beleid en dienstverlening verder vorm te geven vanuit het perspectief van de gebruiker.

Benieuwd naar de persona’s die we hebben ontwikkeld voor laaggeletterden die het Nederlands niet als moedertaal hebben (NT2)? Lees ons blog.

Genereren en creëren

Hebben we inzicht in de behoeften, motivaties en uitdagingen van de doelgroep? Dan kunnen we samen aan de slag om passende oplossingen te bedenken die de doelgroep helpen en ondersteunen. Bijvoorbeeld zo:

Met behoefte-onderzoek, klantreizen en persona’s verkrijg je inzichten en identificeer je uitdagingen. Deze kunnen we verwerken in user-scenario’s of ontwikkelplatformen. En gebruiken als (creatieve) basis om in co-creatie innovatieve ideeën, oplossingen en optimalisaties te bedenken.
Samen met gebruikers en stakeholders gaan we aan de slag met innovatieve ideeën en een eerste aanzet voor het bedenken van passende oplossingen. Uiteraard op z’n Lemon Labs; creatief, interactief, laagdrempelig en met de doelgroep als uitgangspunt.
In fieldlabs creëren, experimenteren, testen en optimaliseren we oplossingen. Dit doen we in verschillende rondes en altijd samen met de doelgroep en stakeholders. Net zolang tot we een oplossing vinden die optimaal aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroepen.

Testen en optimaliseren

Bedachte oplossingen moeten ook écht aansluiten bij de doelgroep. Daarom testen we uitvoerig. Zo kunnen we identificeren wat werkt en waar er nog verbetermogelijkheden liggen.

Of het nu gaat om een prototype of een bestaande website of applicatie. Door evaluatie van gebruikerservaringen en/of observatie van gebruikers (digitaal of fysiek vanuit een meekijkruimte) ontdekken we drempels en hiaten in digitale dienstverlening. En kunnen we adviseren over verbeteringen.
Door (product)ideeën of nog abstracte oplossingen om te zetten in iets tastbaars, zoals een praatplaat, kunnen we al in een vroeg stadium testen. Zo kun je achterhalen of het idee / de oplossing de doelgroep aanspreekt, of ze het begrijpen en wat verbeterkansen zijn.

Adviseren en implementeren

We delen graag onze kennis. Maar helpen organisaties ook om onderzoeksinzichten te laten landen, en opvolgacties en ontwikkelingen te implementeren.

Op basis van verkennend onderzoek en evaluaties met de doelgroep kunnen we praktische toolkits ontwikkelen met tips en hulpmiddelen. Zo kun je jouw doelgroep of gebruikers stimuleren met een onderwerp aan de slag te gaan, helpen vanuit de doelgroep te denken en een doorvertaling te maken naar concrete acties of aanbod.

In onze workshops en trainingen creëren we veel ruimte voor interactie, beleving en praktische doorvertaling. We werken met interactieve werkvormen, visuele middelen en waar nodig acteurs. Deelnemers doen zo kennis op én leren hoe ze die direct zelf kunnen toepassen in hun werk.

Benieuwd hoe een training of workshop in zijn werk kan gaan? Lees dan meer over de workshop rond het thema digitale inclusie die we hebben verzorgd voor de woningcorporatie Eigen Haard.

Met een serious game creëer je bewustzijn. Een serious game is boeiend en prikkelend, omdat er wordt gewerkt met uitdagingen, creativiteit en beloningen. Zo kunnen we bijvoorbeeld (beleids)medewerkers zelf laten ervaren hoe hun beleid uitpakt voor de doelgroep.

Impact en monitoring

Een passende oplossing aanbieden? Dat is stap 1. We kijken na implementatie graag mee of de gevonden oplossing ook echt werkt en waar eventueel een aanpassing nodig is.

Meten of je hebt voldaan aan je doelstelling en welke impact je hebt gemaakt. Dat kan met continue of terugkerende monitoring, maar ook met eenmalige evaluaties. Daarnaast kunnen we je voorzien van advies waar verdere verdieping of exploratie moet plaatsvinden.

Wat is het effect van (gemeentelijk) beleid? Een vraag die regelmatig wordt gesteld. Bijvoorbeeld door rekenkamers en rekenkamercommissies. We voeren (beleids)evaluaties uit om antwoord te krijgen op deze vraag. We inventariseren de doelstellingen en ondernomen acties, en brengen vervolgens de resultaten en opbrengsten in kaart. Dat doen we met analyses en interviews met professionals, sleutelfiguren en de doelgroep. Op basis van alle informatie en opgedane kennis destilleren we aanbevelingen en overwegingen voor toekomstige beleidsontwikkeling en uitvoering.

Dienstverlening op maat

Zoek je een sparringpartner rond onderzoeksvraagstukken in het sociaal domein? Heb je behoefte aan structurele ondersteuning voor onderzoeksactiviteiten? Of wil je onderzoeksadvies inhuren? We denken graag mee! Ook als je lastig kunt inschatten wanneer en hoe vaak je ons nodig hebt.

Naast dat Lemon Lab op projectbasis werkt, is het ook mogelijk om onze onderzoeksexpertise in huis te halen op basis van inhuur. Handig als je bijvoorbeeld bezig bent een onderzoekstraject op te zetten, binnen jouw organisatie een eigen projectteam hebt of voor een bepaalde periode versterking wenst.

Met een strippenkaart kun je onze expertise op afroep inzetten voor projecten en vraagstukken. We bespreken vooraf om wat voor soort werkzaamheden het gaat. Denk aan advies, schrijfwerk, visualisaties of algemene ondersteuning bij onderzoek.

Rapporten, publicaties en meer

Bekijk onze laatste nieuwsbrieven en publicaties. Of vraag een rapport op.

Onderzoeksrapport

Het netwerkmodel in de praktijk

Een onderzoek naar wat het netwerkmodel (manier van gegevensuitwisseling) straks betekent voor zorgprofessionals en cliënten in de langdurige zorg.

In opdracht van IZO

Publicatie

Toolkit Talent Valley

Talent Valley is een platform voor nieuwsgierige jongeren van 15 tot 27 jaar, waarmee ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De toolkit helpt alle organisaties die Talent Valley willen uitrollen in hun stad of regio, voor en mét jongeren.

In samenwerking met o.a. de Bibliotheek AanZet en Muzus

Nieuwsbrief

Juni 2023

In deze editie o.a. meer over:

  • Persona’s en klantreizen voor de Onderwijsinspectie
  • Van mens tot ontwerp
  • Onderzoek onder mensen met visuele beperking

Onze opdrachtgevers

We werken voor gemeenten, ministeries, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Een greep uit onze opdrachtgevers:

Blijf op de hoogte

Nieuwsberichten, kennis en verhalen uit de praktijk die we graag met je delen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

We versturen 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Wil jij die ontvangen? Meld je direct aan!

Velden met een * zijn verplicht.

E-mail *

Contact

Heb je vragen? Of wil je meer weten over onze aanpak en methodieken? We horen het graag!

Velden met een * zijn verplicht, de overige velden zijn optioneel.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer

Bericht *