Home » Onderzoek » Publicaties en kennis

Onderzoeksrapporten

Hieronder vind je een overzicht van onze onderzoeksrapporten. Download het rapport direct of vraag het aan via ons formulier.

Het netwerkmodel in de praktijk

Een onderzoek naar wat het netwerkmodel (manier van gegevensuitwisseling) straks betekent voor zorgprofessionals en cliënten in de langdurige zorg

In opdracht van IZO

Laaggeletterdheid in Neder-Betuwe

Een onderzoek naar de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van laaggeletterdheid in de periode 2016 tot 2020

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe

Het digitale spoor bijster

Inventarisatie van het online informatieaanbod in de jeugdzorg en praktische aanbevelingen voor verbeteringen

In opdracht van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ)

Laaggeletterden in beeld

Een onderzoek naar Nederlandstalige laaggeletterden en de persona’s voor die groep (NT1-persona’s)

In opdracht van Tel mee met Taal

Handboek Strategiekit Hoger Bereik

In dit handboek geven we antwoord op de vraag: Hoe implementeer je een aanpak van laaggeletterdheid binnen de eigen lokale context?

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Van Overleven naar Leven

Over de ondersteuningsbehoefte van gezinnen met multiproblematiek

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Herkennen, bereiken en activeren van de moeilijker bereikbare doelgroep

Toegespitst op de thema’s: werknemers en werkzoekenden, armoede en schulden

In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven en in samenwerking met Muzus

Oud geleerd is jong gedaan

Een onderzoek naar het consultatiebureau als vindplaats om laaggeletterde ouders vooruit te helpen en het risico op taalachterstanden bij hun kinderen te voorkomen

In samenwerking met de Bibliotheek AVV, GGD Utrecht en gemeente Stichtse Vecht via de subsidie Tel mee met Taal

Breder kijken, breder oogsten

Welke kansen zijn er om nog niet bereikte laaggeletterden aan de slag te laten gaan met basisvaardigheden? We maakten een contextspecifieke vertaling van de NT1-persona’s én vijf nieuwe NT2-persona’s.

In opdracht van de gemeente Den Haag

Publicaties

Regelmatig delen we onze kennis via bijvoorbeeld magazines en kennisplatformen. Hier vind je een overzicht.

Toolkit Talent Valley

Talent Valley is een platform voor nieuwsgierige jongeren van 15 tot 27 jaar, waarmee ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De toolkit helpt alle organisaties die Talent Valley willen uitrollen in hun stad of regio, voor en mét jongeren.

In samenwerking met o.a. de Bibliotheek AanZet en Muzus

Casestudy gericht op laaggeletterdheid

Hoe kunnen persona’s een concrete leidraad bieden voor vraagstukken in het sociaal domein? En welke randvoorwaarden en uitdagingen komen daarbij kijken?

In The Journal of Social Intervention

Even voorstellen – de NT2-persona’s

Voor de gemeente Den Haag heeft Lemon Lab laaggeletterden in het stadsdeel Laak in kaart gebracht. In dit artikel introduceren we de NT2-persona’s die we voor de gemeente Den Haag ontwikkelden.

Laaggeletterden helpen met hun taalvaardigheid

Laaggeletterden hadden in de coronaperiode moeite om de crisiscommunicatie te begrijpen. Wat konden professionals tijdens de crisis en nu na de coronacrisis doen?

Op Sociale Vraagstukken

Praat op maat met
laaggeletterden

Ruim 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen en/of schrijven. Zij worden overspoeld met informatie; vaak ingewikkelde formuleringen die voor hen moeilijk te begrijpen zijn. Hoe kan het beter?

In Sprank Magazine

Inclusief ontwerp van
digitale formulieren

Over het toepassen van richtlijnen en het betrekken van kwetsbare gebruikers bij het ontwerpen van e-formulieren

In het Tijdschrift voor Human Factors

Over toegankelijke e-formulieren

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving en daarom zoeken we actief naar manieren om dat voor kwetsbare groepen makkelijker te maken

In Publiek Denken – Special iSamenleving

Toolkit Inclusie

Ontwerpen voor inclusie: hoe pak je dat aan? De toolkit Inclusie, een initiatief van de community Gebruiker Centraal, helpt je erbij.

In samenwerking met o.a. Gebruiker Centraal

Video’s

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Bekijk (een aantal van) de video’s die we voor onze klanten hebben gemaakt.

Gezinnen met multiproblematiek

Familie Hermsen is een gezin met meervoudige domeinoverstijgende hulpvragen. De NVSI onderzocht voor het programma OPaZ hoe we gezinnen als de familie Hermsen een steuntje in de rug kunnen geven, op een manier die bij hun dagelijks leven past.

De familie Hermsen-Lost

De familie Hermsen-Domino

De familie Hermsen-Weder

De familie Hermsen-Opmaat

Laaggeletterdheid voor professionals

In de video’s ‘Laaggeletterdheid voor Professionals’ nemen we je mee in de leefwereld van laaggeletterden. Ook ontdek je hoe je laaggeletterden kunt herkennen en begrijpen.

Deel 1: Hun leefwereld (dubbel moeilijk)

Deel 2: De gevolgen (dubbel mis)

Deel 3: Wat kun je doen (dubbel goed)

Presentaties

We delen onze kennis graag. Of het nu gaat om een workshop, kennislunch of een webinar: we kunnen het voor je organiseren of nodig ons uit als spreker!

Geldproblemen en laaggeletterd?

Hoe herken je laaggeletterden en hoe kun je laaggeletterden verder helpen in de context van geldproblematiek?

Webinar van Verbond van Verzekeraars

Webinar NT2-persona’s

Een webinar over de NT2-persona’s die Lost Lemon heeft ontwikkeld om laaggeletterden die het Nederlands niet als moedertaal hebben, beter in beeld te brengen

NT1-persona’s

Wat zijn de behoeften, motivaties en drempels van Nederlandstalige
laaggeletterden?

In samenwerking met Muzus

Nieuwsbrieven

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Bekijk hier de laatste drie edities. Wil jij de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je direct aan.

Juni 2023

In deze editie o.a. meer over:

  • Persona’s en klantreizen voor de Onderwijsinspectie
  • Van mens tot ontwerp
  • Onderzoek onder mensen met visuele beperking

Februari 2023

In deze editie o.a. meer over:

  • Meer informatie over de workshop ‘Voor wie kun je meer doen?’
  • Uit de praktijk: Soepel verzekeren
  • Subsidiekansen Tel mee met Taal 2023

Oktober 2022

In deze editie o.a. meer over:

  • Thema’s als gezinsaanpak en basisvaardigheden
  • Gemeente Almelo over het project ‘Samen Sterk Starten’
  • De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken