Over Lost Lemon

We zijn hoogopgeleide specialisten, die echt geloven in wat we doen en waarom we het doen. We doorbreken graag patronen. Doen het net even anders en denken net even wat verder. 

Lenig, eigen(wijs), bewust, sprankelend én deskundig
Flexibiliteit leidt volgens ons tot goede, snelle oplossingen. Horen we: ‘dat kan niet’, dan zijn we op ons best. Want we denken altijd in kansen. Wij verschuilen ons niet achter dogma’s of functies. Wij geloven in onze eigen kracht en doen het samen. En omdat we ons werk graag doen, komen we tot goede en innovatieve oplossingen.

We kiezen bewust voor de overheidswereld
We voelen ons oprecht verantwoordelijk voor de maatschappij. Voor mensen bij wie niet alles vanzelf gaat. Dus hoe groter de maatschappelijke relevantie van ons werk, hoe interessanter we het vinden. We opereren bovendien gemakkelijk op politiek, bestuurlijk, procesmatig, informatiekundig en technisch vlak. U ziet ons zo vaak mogelijk op de werkvloer rondlopen.

Groot en klein
We zijn groot genoeg om complexe projecten uit te voeren en klein genoeg om dynamisch, innovatief en onafhankelijk te zijn.

U bent hier