Lost Lemon nieuws

20-07-2021

Lost Lemon doet in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe onderzoek naar het beleid van de afgelopen vijf jaar rond laaggeletterdheid. Ook zijn we gevraagd met aanbevelingen te komen over hoe de gemeente de komende jaren een passend en meetbaar beleid neer kan zetten en kan zorgen dat het beleid goed aansluit op de behoeften en wensen van laaggeletterden.

13-07-2021

Dat de nieuwe wet woonplaatsbeginsel op 1 januari van kracht wordt, is bij de meesten wel bekend; daar hebben we eerder over bericht. De nieuwe wet maakt deel uit van de Jeugdwet en regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De invoering vraagt veel werk van gemeenten en Lost Lemon ondersteunt ze daarbij. 

06-07-2021

Mensen die online zorg zoeken, verdwalen makkelijk in een doolhof van websites. Zeker kwetsbare mensen, die online niet altijd vaardig zijn, ervaren veel drempels wanneer zij zorg digitaal moeten regelen. Zorginstituut Nederland (ZIN) vroeg Lost Lemon om de huidige informatievoorziening in de langdurige zorg te onderzoeken. Sluit deze voldoende aan op de behoefte van zorgvragers?

Wie zijn wij?

 
 

Lemon Made

Flexibele en robuuste software gemaakt door vakidioten, oftewel "Lemon Made".
Lees verder...

Lemon Minds

Deskundige en betrokken consultants op het snijvlak van IT en sociaal domein. Dat is óók Lost Lemon.
Lees verder...

Lemon Lab

Innovatief onderzoek met praktische resultaten. Hoe bereik je laaggeletterden nu écht? Wat maakt een digitaal formulier toegankelijk voor iedereen?
Lees verder...