Lost Lemon nieuws

03-06-2021

De fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting verdwijnt. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats: de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie), die start op 1 januari 2022. Met het STAP-budget krijgt de burger (met of zonder werk) maximaal 1.000 euro om te besteden aan een individueel leer- en ontwikkeltraject.

26-05-2021

Op 1 januari 2022 wordt binnen de Jeugdwet de nieuwe wet woonplaatsbeginsel van kracht, waarin is geregeld welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Op dit moment is de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont verantwoordelijk voor de jeugdige.

18-05-2021

De gemeente Zoetermeer zet zich in voor toegankelijke digitale interactie met haar inwoners in het sociaal domein. De focus voor Zoetermeer ligt daarbij in eerste instantie op het snel en soepel aanvragen van uitkeringen en het digitaal doorgeven van inkomsten.

Wie zijn wij?

 
 

Lemon Made

Flexibele en robuuste software gemaakt door vakidioten, oftewel "Lemon Made".
Lees verder...

Lemon Minds

Deskundige en betrokken consultants op het snijvlak van IT en sociaal domein. Dat is óók Lost Lemon.
Lees verder...

Lemon Lab

Innovatief onderzoek met praktische resultaten. Hoe bereik je laaggeletterden nu écht? Wat maakt een digitaal formulier toegankelijk voor iedereen?
Lees verder...