Lost Lemon nieuws

15-07-2019

De uitvoering van de Jeugdwet en een aantal nieuwe taken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ligt sinds 2015 bij de gemeente. Die gaat over zowel de aanmelding en de indicatie, de zorgtoewijzing en levering als over de vaststelling van eigen bijdrage én declaratie en facturatie.

12-07-2019

Als sociaal adviesbureau maakt Lost Lemon zich er sterk voor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Zo maken we ons ook sterk voor het tegengaan van laaggeletterdheid.

05-07-2019

Solliciteren hoe doe je dat nou eigenlijk? Jinc, een organisatie die zich inzet om kinderen tussen de 8 en 16 jaar op weg te helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt. Want, ieder kind heeft talent, ook de kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen.

Wie zijn wij?

 
 

Lemon Made

Flexibele en robuuste software gemaakt door vakidioten, oftewel "Lemon Made".
Lees verder...

Lemon Minds

Deskundige en betrokken consultants op het snijvlak van IT en sociaal domein. Dat is óók Lost Lemon.
Lees verder...

Lemon Lab

Innovatief onderzoek met praktische resultaten. Hoe bereik je laaggeletterden nu écht? Wat maakt een digitaal formulier toegankelijk voor iedereen?
Lees verder...