Lost Lemon nieuws

12-02-2019

Nu echt aan de slag met basiszorg! Hoe zorg je er nu werkelijk voor dat de eerstelijns vrij toegankelijke voorzieningen en ondersteuning van wijkteams (hierna genoemd ‘basiszorg’) beter
wordt benut én dat samenwerking en integraal aanbod op wijkniveau daadwerkelijk plaatsvindt?

04-02-2019


Leminar laaggeletterdheid toen & nu

31-01-2019

Beleidsmakers en professionals zijn met elkaar in gesprek gegaan over de hulpverlening aan gezinnen met complexe problemen. Dat deden ze tijdens een werkbijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van VWS.

Wie zijn wij?

 
 

Lemon Made

Flexibele en robuuste software gemaakt door vakidioten, oftewel "Lemon Made".
Lees verder...

Lemon Minds

Deskundige en betrokken consultants op het snijvlak van IT en sociaal domein. Dat is óók Lost Lemon.
Lees verder...

Lemon Lab

Innovatief onderzoek met praktische resultaten. Hoe bereik je laaggeletterden nu écht? Wat maakt een digitaal formulier toegankelijk voor iedereen?
Lees verder...