Blijf op de hoogte

Nieuws

Lost Lemon doet in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe onderzoek naar het beleid van de afgelopen vijf jaar rond laaggeletterdheid. Ook zijn we gevraagd met aanbevelingen te komen over hoe de gemeente de komende jaren een passend en meetbaar beleid neer kan zetten en kan zorgen dat het beleid goed aansluit op de behoeften en wensen van laaggeletterden.

Dat de nieuwe wet woonplaatsbeginsel op 1 januari van kracht wordt, is bij de meesten wel bekend; daar hebben we eerder over bericht. De nieuwe wet maakt deel uit van de Jeugdwet en regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De invoering vraagt veel werk van gemeenten en Lost Lemon ondersteunt ze daarbij. 

Mensen die online zorg zoeken, verdwalen makkelijk in een doolhof van websites. Zeker kwetsbare mensen, die online niet altijd vaardig zijn, ervaren veel drempels wanneer zij zorg digitaal moeten regelen. Zorginstituut Nederland (ZIN) vroeg Lost Lemon om de huidige informatievoorziening in de langdurige zorg te onderzoeken. Sluit deze voldoende aan op de behoefte van zorgvragers?

Om medewerkers een beter overzicht te geven van hun werkzaamheden en burgers meer regie geven over hun eigen traject, koos de gemeente Heerenveen voor MensCentraal en Mijn GemeentePortaal.

De overheid heeft de plicht én de wens om alle inwoners te informeren. Toch blijkt het voor 20 procent van de Nederlanders lastig (online) de weg naar de juiste informatie te vinden. Inclusief onderzoek draagt bij aan inclusieve communicatie en dienstverlening.

De fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting verdwijnt. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats: de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie), die start op 1 januari 2022. Met het STAP-budget krijgt de burger (met of zonder werk) maximaal 1.000 euro om te besteden aan een individueel leer- en ontwikkeltraject.

Op 1 januari 2022 wordt binnen de Jeugdwet de nieuwe wet woonplaatsbeginsel van kracht, waarin is geregeld welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

De gemeente Zoetermeer zet zich in voor toegankelijke digitale interactie met haar inwoners in het sociaal domein.

De TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is bedoeld voor mensen die door de COVID-maatregelen in financiële problemen zijn gekomen. De uitvoering van deze regeling ligt bij de gemeenten. Omdat de TONK ‘met stoom en kokend water’ tot stand is gekomen, was het voor gemeenten flink aanpoten om de boel tijdig werkend te krijgen. Lost Lemon bood een oplossing.

Steeds meer gemeenten kiezen voor de MensCentraal Suite van Lost Lemon om de taken in het sociaal domein optimaal uit te voeren. Zo hebben de Brabantse gemeenten Oosterhout, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen ons de opdracht gegeven ons regiesysteem MensCentraal te gaan implementeren. Ook leveren we aanvullende modules.

Pagina's

U bent hier