Blijf op de hoogte

Nieuws

Per 1 januari 2022 vormen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De nieuwe gemeente wil maximaal dienstverlenend gaan opereren.

Op dinsdagavond 7 september organiseert Lost Lemon, in samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland de online workshop ‘Laaggeletterdheid: herkend, maar dan?!’.

Het is zover: na een lange pauze door Covid-19, komt er dan eindelijk weer een Leminar (Lost Lemon-seminar). Op dinsdag 28 september komen we samen voor het Leminar ‘Integratie en inburgering: Toen, nu en later’.

Op 21 september organiseert de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) een Inspiratiedag voor het sociaal domein. Lost Lemon is van de partij en verzorgt vier sessies: over kostenbeheersing, de burger aan het roer, Jongerenloket 2.0 en Een leven lang leren.

Regelhulp is de routewijzer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor mensen met een ziekte of beperking. Lost Lemon heeft de opdracht gekregen om het komende halfjaar, samen met het ministerie, Regelhulp te gaan verbeteren.

Lost Lemon doet in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe onderzoek naar het beleid van de afgelopen vijf jaar rond laaggeletterdheid. Ook zijn we gevraagd met aanbevelingen te komen over hoe de gemeente de komende jaren een passend en meetbaar beleid neer kan zetten en kan zorgen dat het beleid goed aansluit op de behoeften en wensen van laaggeletterden.

Dat de nieuwe wet woonplaatsbeginsel op 1 januari van kracht wordt, is bij de meesten wel bekend; daar hebben we eerder over bericht. De nieuwe wet maakt deel uit van de Jeugdwet en regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De invoering vraagt veel werk van gemeenten en Lost Lemon ondersteunt ze daarbij. 

Mensen die online zorg zoeken, verdwalen makkelijk in een doolhof van websites. Zeker kwetsbare mensen, die online niet altijd vaardig zijn, ervaren veel drempels wanneer zij zorg digitaal moeten regelen. Zorginstituut Nederland (ZIN) vroeg Lost Lemon om de huidige informatievoorziening in de langdurige zorg te onderzoeken. Sluit deze voldoende aan op de behoefte van zorgvragers?

Om medewerkers een beter overzicht te geven van hun werkzaamheden en burgers meer regie geven over hun eigen traject, koos de gemeente Heerenveen voor MensCentraal en Mijn GemeentePortaal.

Pagina's

U bent hier