Rogier Worm

Consultant
Contact leggen? Stuur mij een e-mail of volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Na jaren in het sociaal domein te hebben gewerkt, zet ik mij nu als consultant en projectleider in om projecten op een gewenste en mooie manier op te leveren. Dit natuurlijk altijd in samenwerking met de opdrachtgever, meestal een gemeente.

In het verleden heb ik verschillende uitvoerende functies bekleed binnen het sociaal domein. Hierdoor kan ik de vertaalslag naar de wensen en behoeften van de opdrachtgevers maken zonder de impact hiervan op inwoners, professionals en management uit het oog te verliezen. Eerder heb ik op detacheringsbasis als projectleider en netwerkcoördinator bij verschillende opdrachtgevers gewerkt. Al deze opdrachten, hoe verschillend de onderwerpen ook, waren gerelateerd aan bestaanszekerheid. Ik prijs mij gelukkig dat ik deze ervaring nu kan inzetten bij een innovatieve en energieke organisatie als Lost Lemon.

Waar ik momenteel aan werk
De gemeente Haarlemmermeer wil het systeem MensCentraal toekomstbestendig inrichten. Als projectleider zorg ik er samen met de gemeente voor dat de verschillende gemeentelijke teams optimaal worden ondersteund voor de wettelijke taken omtrent Wmo-zorg en de Jeugdwet. Ook stel ik binnen deze opdracht, samen met collega’s, klantreizen op. Dit zijn grafische of visuele weergaven vanuit het perspectief van de inwoner, waar die interactie heeft met de gemeente. Naast Haarlemmermeer begeleid ik de gemeente Alkmaar als projectleider bij de herinrichting van MensCentraal.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Ik hou van een goed gestructureerd en inzichtelijk proces. Een soepel en vloeiend proces betekent voor alle partijen (uitvoerenden, management én de inwoner) winst. Naar mijn ervaring werken in het sociaal domein veel mensen met een enorm hart voor de zaak. Het is fantastisch om samen te werken met mensen die gemotiveerd zijn een mooi projectresultaat te behalen, met name om hiermee de doelgroep goed van dienst te kunnen zijn en goede ondersteuning te kunnen bieden daar waar het nodig is.

Een sociale invalshoek zal bij mij altijd aanwezig zijn, noem het een bepaalde vorm van idealisme. Dat komt gelukkig terug in de functie die ik mag bekleden bij Lost Lemon. Omdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, geeft de samenwerking – intern en bij andere organisaties – mij veel energie.

U bent hier