Release iWmo en iJw 3.0 heeft grote impact op gemeenten

Per 1 januari wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw van kracht. Het wordt een ‘major release’ genoemd; de veranderingen zijn niet alleen omvangrijk, maar hebben ook een flinke impact op processen en bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders.

Gepubliceerd op: 19 oktober 2020

Factureren wordt declareren
Facturatie en declaratie van zorgaanbieders rondom Wmo en Jeugd kost gemeenten veel tijd. Met de nieuwe release wordt dat proces vereenvoudigd, uniform gemaakt en optimaal ondersteund door het berichtenverkeer. Factureren verdwijnt, er wordt alleen nog gedeclareerd. Dat declareren kan uitsluitend per maand. Wie nu nog factureert en/of met perioden van vier weken werkt, moet dat dus (laten) aanpassen in de systemen.

Verzoek om Wijziging (VOW)
Ook nieuw is de introductie van het VOW-bericht (ook wel bekend als 317-bericht); een bericht dat de zorgaanbieder naar de gemeente kan sturen als blijkt dat tijdens het leveren van zorg en ondersteuning de situatie van de cliënt wijzigt. De invoering van dit VOW-bericht en het bijbehorende Antwoordbericht (het 319-bericht) vraagt echt om een andere manier van werken. De bestaande administratieve processen en/of systemen bij zowel gemeenten als zorgaanbieders moeten daar namelijk op worden aangepast.


Bron: het Ketenbureau i-Sociaal Domein via https://i-sociaaldomein.nl/cms/view/57981752/release-iwmo-en-ijw-30

Andere manier van werken
De wijzigingen die de invoering van versie 3.0 met zich meebrengt, gaan verder dan de genoemde voorbeelden over declareren en het VOW. Kort gezegd komt het erop neer dat er efficiënter kan worden gewerkt, wat gemeenten veel tijdwinst oplevert (en daarmee administratieve lasten omlaag brengt). Maar de veranderingen vragen ook om een andere manier van werken en het kost tijd om dat in de vingers te krijgen. Daarom is het extra belangrijk niet tot het laatste moment te wachten met de voorbereidingen voor invoering van de nieuwe berichtenstandaard.

Leeuwarden pro-actief
De gemeente Leeuwarden is ─ zich bewust van de impact die versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw op de processen binnen de eigen organisatie heeft ─ voortvarend aan de slag gegaan. Lost Lemon heeft de gemeente met raad en daad geholpen bij de voorbereidingen voor het automatiseren van veel processen. Dat deden we eerder ook samen met Leeuwarden bij de toepassing outputgericht financieren in de Lost Lemon-applicatie Producten en Diensten Catalogus (PDC). Daarmee zijn veel processen geautomatiseerd. Dit scheelt de gemeente niet alleen tijd, maar ook fouten. Leeuwarden is daar erg tevreden over: “Door het nieuwe model is de administratielast zowel bij de gemeente als de zorgaanbieder afgenomen; dit resulteert in een korte betaaltermijn en meer focus op regie en de behaalde resultaten.”

Ook goed voorbereid zijn?
Wil je meer lezen over de feedback van de gemeente Leeuwarden op hoe de implementatie van de nieuwe berichtenstandaard tot nu toe is verlopen? Lees dan het artikel in het nieuwste e-magazine van VNG Realisatie. Of wil je in het algemeen meet weten over release iWmo en iJw 3.0? Dan verwijzen we je graag door naar de overzichtspagina van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. 

Lost Lemon begeleidt naast Leeuwarden ook andere grote(re) gemeenten bij de implementatie van de nieuwe release, zodat zij op 1 januari helemaal klaar zijn voor het werken met versie 3.0 van iWmo en iJw. Wil je dat jouw gemeente ook tijdig en goed is voorbereid op de nieuwe berichtenstandaard? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via info@lostlemon.nl of bel ons op 085 489 8888.

U bent hier