Ontwerp een game voor herkennen laaggeletterdheid

Op donderdag 8 maart organiseert Lost Lemon Lab samen met NHL Stenden Hogeschool een hackathon. In deze workshop ontwerpen we samen met laaggeletterden en professionals een methode om elkaar beter te snappen. Snapt de client de hulpverlening en de bijbehorende formuleren? En wat kan de professional doen om het begrijperlijker te maken? 


Hoe gaat een hackathon in zijn werk?

  • Uitleg over design thinking: Hoe helpt deze visuele methode bij het analyseren van het probleem?
  • Hoe reageren de persona’s laaggeletterdheid (uit het onderzoek laaggeletterden in beeld) in een gesprek met professionals?
  • Wat zijn belangrijke aanknopingspunten die helpen om elkaar beter te begrijpen?
  • Hoe vertalen we die aanknopingspunten naar een prototype?
  • We testen de verschillende prototypes.
  • Wat leveren de testen en de hele ervaring van de workshop op aan inzichten?
  • En hoe vertalen we die naar een game zodat professionals kunnen oefenen?


Wil je meedenken hoe je jouw dienstverlening  begrijperlijker maakt voor laaggeletterden?

En daarmee ook voor de rest van je clienten? 

Meld je aan door een mail te sturen naar petradoelen@lostlemon.nl.
Datum hackathon: donderdag 8 maart 2018
Tijdstip: van 9:00 tot 11:30 uur
Lokatie: de Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

U bent hier