Onderzoek: Strategie Hoger Bereik

Strategiekit Hoger Bereik voor Bibliotheken

‘Zo bereik je de basisvaardigheden doelgroepen’.

Voor veel mensen met lage basisvaardigheden is taal een verboden woord. Zij willen hulp bij dagelijkse dingen. Daarmee is het (taal)aanbod voor bijna niemand van hen geschikt.

De taalketen stokt bij de start, want vindplaatsen zien taal niet als hun kerntaak. Ze zien niet de invloed van beperkte basisvaardigheden op hun eigen processen en successen. En ook niet dat veel NT1'ers hulp willen van en bij de vindplaats.
 

In het project Hoger Bereik is met tien pilots uitgeprobeerd wat wél werkt om deze mensen te bereiken: relevante stappen én in welke volgorde. Maar bovenal is ontdekt welke grondhouding nodig is om de NT1-doelgroep te begrijpen en hen passend aanbod te bieden: open maar gefocust.

 

 


Maar hoe bereik je deze doelgroep en welke rol kan een bibliotheek hierin spelen?

Lost Lemon ontwikkelde samen met Muzus de Strategiekit Hoger Bereik. Dit is een toolkit waarin wordt beschreven welke methodieken kunnen worden ingezet, voorbeelden uit de praktijk en bepaalde do’s & dont’s. De tien deelnemende pilotbibliotheken fungeren als gidsen tijdens dit project en hebben ieder in kaart gebracht op welke activiteiten en projecten voor laaggeletterden zij zich de komende periode op gaan focussen. Dit varieert van het geven van digitaliseringscursussen, het ontwikkelen van communicatiemateriaal, het vinden van de autochtone doelgroep of het inzetten van (ex) laaggeletterden om organisaties aan te sporen tot actie.
 

De Strategiekit Hoger Bereik levert handvatten die bibliotheken helpt bij het inzetten van bestaande middelen, vrijwilligersnetwerken en vast personeel en zal de bewustwording binnen een organisatie kunnen faciliteren. Deze samenwerking zal uiteindelijk andere bibliotheken in staat stellen een eigen succesvol traject te starten en uit te voeren, gebruik makend van de ervaringen van andere (bibliotheken) met voor hen werkende methodes en kanalen. Voor een groter draagvlak en bereik.

U bent hier