19 juli 2022

Iedereen moet kunnen meedoen in de steeds verder digitaliserende wereld. Dat vindt Lost Lemon én dat vindt Eigen Haard. Lost Lemon werkt al een tijd aan digitale inclusie. En nu hebben we voor de Amsterdamse woningcorporatie een workshop over dit thema gehouden.

Uitdagingen en kansen

Eigen Haard wil haar dienstverlening verder digitaliseren en ervoor zorgen dat deze ook toegankelijk en laagdrempelig blijft voor de meer kwetsbare huurders. De woningcorporatie hecht er veel waarde aan dat alle huurders dezelfde kwaliteit aan dienstverlening krijgen. Maar ongeveer de helft van de huurders is minder digitaal vaardig. Juist daarom wordt ingezet op inclusieve dienstverlening en op digitale inclusie. En zo is Eigen Haard bij Lost Lemon gekomen.

Directeur Wonen Pim Hogenboom: “We kenden Lost Lemon al en hebben gevraagd een bijeenkomst te faciliteren over de wereld van digitaal minder vaardigen en over de uitdagingen en kansen van inclusief digitaliseren; zowel vanwege hun inhoudelijke kennis als de inspirerende en interactieve manier waarop ze die overbrengen.

Een drieluik over digitale inclusie

De workshop bestond uit een presentatie, filmpje en interactieve quiz en was ingedeeld als drieluik:

  1. Wat is het (wat zijn lage basisvaardigheden en digitale vaardigheden, hoe verhoudt het zich tot elkaar en welke brede doelgroep raakt het)?
  2. Waarom is het belangrijk (wat is de impact op huurders, en eigen haard)?
  3. Hoe pakken we het aan (welke invloed heb je, interne en externe best practices en tools)?

Daarna gingen deelnemers in subgroepen in gesprek over de vragen: Aan welke klant/klantvraag/proces moest je denken tijdens de bijeenkomst? En wat zou je, nu je dit weet, morgen anders (willen) doen?

Betere digitale klantprocessen

De workshop heeft Eigen Haard naar eigen zeggen meer inzicht gegeven in hoe je minder digitaal vaardige huurders kunt herkennen en vervolgens kunt helpen. Zo zijn de huidige knelpunten duidelijk gemaakt, vooral wat betreft de interactie met de huurders. Ook zijn concrete acties benoemd om de klantinteractie te verbeteren. Pim Hogenboom: “We betrekken deze inzichten bij het verder verbeteren en digitaliseren van onze klantprocessen.

Mooi om te zien dat steeds meer woningcorporaties inzetten op inclusieve dienstverlening en aan de slag gaan met het thema digitale inclusie!

Meer weten?

Wil je jouw organisatie, team, leden of wie dan ook wakker schudden, iets leren, aan het denken zetten of gewoon een waardevolle en leuke (mid)dag bezorgen? Je bent meer dan welkom voor een kop koffie of (citroen)thee! Neem contact met ons op, dan bespreken we wat we voor je kunnen betekenen.