20 juli 2021

De Rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe heeft Lost Lemon de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het beleid van de afgelopen vijf jaar rond laaggeletterdheid. Ook zijn we gevraagd met aanbevelingen te komen over hoe de gemeente de komende jaren een passend en meetbaar beleid neer kan zetten en kan zorgen dat het beleid goed aansluit op de behoeften en wensen van de laaggeletterden.

Structurele aanpak

Gebaseerd op landelijke cijfers wordt het aantal laaggeletterden in de gemeente op 1.350 inwoners geschat. Het gaat hier om een groep die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Om dit structureel en nog beter te kunnen aanpakken, wil de Rekenkamercommissie een goede beleidsevaluatie van de gemeentelijke aanpak van laaggeletterdheid sinds 2016. Met inzicht in wat wél en níet werkt, kan de gemeente haar aanpak verbeteren en laaggeletterden beter bereiken en ondersteunen.

Ervaring laaggeletterdheid

We hebben bij Lost Lemon veel kennis van en ervaring met onderzoek naar laaggeletterdheid. Dat richt zich zowel op hoe je laaggeletterden beter bereikt en in kaart brengt wat de diverse doelgroepen nodig hebben, als op de ontwikkeling van beleid binnen het sociaal domein om laaggeletterdheid terug te dringen. Bij de beleidsevaluatie voor Neder-Betuwe gebruiken wij deze ervaring en inhoudelijke kennis ook om met aanbevelingen te komen.

De stappen van het onderzoek

De kick-off ligt inmiddels achter ons. Nu zetten we met plezier onze tanden in de volgende stappen van het onderzoek:

  • Analyseren van de relevante beleidsdocumenten en raadsinformatie. Hiermee brengen we het beleid en de beleidsdoelen in kaart.
  • Analyse van budget en besteding: we analyseren de gemeentelijke documenten en waar mogelijk de subsidie- en inkoopdossiers.
  • Interviews met belangrijke stakeholders: ambtenaren die het taalbeleid vormgeven en uitvoeren en professionals uit het werkveld.
  • Rapportage: we schrijven een scherp en inhoudelijk eindrapport, dat we in een visueel aantrekkelijke vorm presenteren; inclusief aanbevelingen voor een passend en meetbaar beleid, dat goed aansluit op de behoeften en wensen van de doelgroep én dat bijdraagt aan het verder verminderen van laaggeletterdheid.

In januari 2022 leveren we het eindrapport op aan de Rekenkamercommissie en is er een beeldvormende avond met de gemeenteraad van Neder-Betuwe.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze onderzoeken rond laaggeletterdheid? Of wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.