31 augustus 2021

Steeds meer gemeenten kiezen voor het regiesysteem MensCentraal (MC). Lost Lemon levert niet alleen de applicatie, maar biedt ook uitgebreide ondersteuning bij de implementatie; zodat de gemeente haar taken in het sociaal domein optimaal kan uitvoeren. Ook zorgen we ervoor dat de applicatie aansluit op het door de gemeente gewenste werkproces. Eén van onze meest ervaren implementatie-consultants is Sicco-Jan Roukema. Een interview.

Sicco is al tien jaar verbonden aan Lost Lemon. De geboren en getogen Alkmaarder studeerde Management (economie en recht) aan de heao. Na korte tijd in het bedrijfsleven en bij de Sociale Verzekeringsbank te hebben gewerkt, ging Sicco als bijstandsconsulent aan de slag bij de gemeente Hoorn, waar hij ook stafmedewerker werd. Hij maakte hierna de overstap naar een ict-bedrijf dat managementrapportages maakt voor het sociaal domein. Dan is zijn volgende keuze, werken bij Lost Lemon, een logische. En een keuze waar hij nog steeds geen spijt van heeft.

Meedenken over de uitvoering

Sicco is implementatie-consultant voor alle producten die de MensCentraal Suite biedt, dus ook de Producten en Diensten Catalogus (PDC), Mijn GemeentePortaal (MGP), LeerSaam en de Sociale Monitor (SOM). “Ik heb er expliciet voor gekozen aan de productkant (implementatie) van Lost Lemon te werken. Dat klinkt technischer dan het is. Ik bouw niet zelf, ben ook geen techneut. Wel vind ik het leuk om met gemeenten mee te denken over hoe we onze applicaties het beste kunnen configureren. Als een gemeente kiest voor MensCentraal, dan duik ik samen met die gemeente in de werkprocessen om te zien hoe ik onze applicatie zo kan inrichten dat het past bij hoe zij (willen) werken. Daar is ruimte voor, want onze applicatie is geen harnas waarin ze vastzitten, maar beweegt mee met hun werkproces.”

Veel verschillende ideeën

Ook al werken gemeenten met dezelfde wetgeving (Wmo, Jeugdwet etc.) en met dezelfde opdracht vanuit het Rijk, toch zijn er veel verschillen in hoe gemeenten hun taken uitvoeren. “Ze hebben eigen ideeën over hoe ze willen werken, maar ook over hoe ze met hun burgers willen omgaan. Die keuzes zijn van invloed op hoe we de MC Suite voor die gemeente gaan inrichten. Ik kijk samen met de gemeente naar hoe de uitvoeringsorganisatie is ingericht, waar de zwaartepunten liggen. Op basis daarvan stellen we de doelen en maken we een plan. En dan gaan we dat uitvoeren.”

Je verplaatsen in de ander

Op de vraag waarom Sicco zo graag in het sociaal domein werkt, antwoordt hij zonder aarzelen: “Ik vind het fijn om voor en met gemeenten te werken omdat je dan dicht bij de burger staat. Als bijstandsconsulent heb ik veel geleerd, ook als persoon. Je moet met mensen van allerlei pluimage kunnen omgaan, met iedereen kunnen schakelen, respect en begrip tonen en je kunnen verplaatsen in de behoeften van de ander.”

Techniek is een middel, geen doel

“Iemand komt met een hulpvraag. Je bekijkt de situatie en dan maak je een plan, je inventariseert de problematiek en kijkt wat je kunt doen. Hoe willen de eindgebruikers graag werken? Wat wil de organisatie? Ik voel me vooral verwant met de eindgebruikers, want zij zijn het die met de applicatie moeten werken, die het moeten uitvoeren. Techniek en IT zijn dan ook niet het doel, maar het middel om mensen prettig te kunnen laten werken. Het is gaaf om met de organisatie mee te denken over de uitvoering en ervoor te zorgen dat de eindgebruikers zo fijn mogelijk met onze producten kunnen werken.”

Nooit op de automatische piloot

Sicco zit als implementatie-consultant vooraan in de keten en blijft betrokken tot het eindresultaat. “Ik vind het mooi om met niets te beginnen en pas te eindigen als het echt klaar is. Dat is altijd hard nadenken. De gebruikerswensen staan centraal en iedereen wil iets anders. De ene gemeente wil heel vrij zijn in de manier van registreren, een andere werkt juist super gestructureerd, dan heeft alles een processtap. Er zijn ook gemeenten die bij onderzoek losse gespreksverslagen willen vastleggen. Je werkt altijd aan oplossingen. Eindgebruikers hebben vaak concrete ideeën over wat ze willen. Dat kan iets zijn wat wij niet standaard in het MC hebben. Dan kun je iets bouwen, of tussentijds een andere oplossing zoeken. Het is leuk om na te denken over hoe je in elke situatie een oplossing kunt vinden. Kortom: dit werk is heel afwisselend, het gaat nooit op de automatische piloot.”

Kennis blijven bijspijkeren

De sfeer in het team van de implementatie-consultants is goed en er wordt veel gespard om scherp te blijven. “Dat moet ook wel, want je moet best veel weten. Je moet bijvoorbeeld een inkoopmodel snappen dat een gemeente gebruikt en begrijpen hoe het berichtenverkeer werkt. En nieuwe wet- en regelgeving bijhouden. Bovendien worden al onze applicaties steeds verder ontwikkeld, dus je moet je kennis blijven bijspijkeren. Je ziet, een implementatie-consultant bij Lost Lemon doet meer dan alleen het implementeren van MC, je bent een duizendpoot.”

Meer weten over Sicco? Dan verwijzen we je door naar ons consultantoverzicht.

Over Lemon Minds

Deskundige en betrokken consultants op het snijvlak van IT en het sociaal domein. Dat zijn onze Lemon Minds. Het team bestaat naast implementatieconsultants zoals Sicco, uit business consultants, technische consultants, onderzoekers, projectleiders, functioneel beheerders en een visueel consultant. Benieuwd naar de andere gezichten achter Lemon Minds? Maak dan kennis met alle consultants.

Heb je interesse om het Minds-team te komen versterken? Bekijk of er een passende vacature openstaat.