Minder administratieve lasten Inspecteurs provincie Overijssel

Als inspecteurs van de Provincie Overijssel gaan werken met een monitor-app, houden ze 30% meer tijd over. Tot dit inzicht kwam onze Lost Lemon collega Eelco Brenner. Eelco onderzocht hoe een geautomatiseerd systeem de controle werkzaamheden van inspecteurs kan ondersteunen.

Tijd besparen bij registratie controles...

De Provincie zet aannemers in om het dagelijks onderhoud aan wegen en kanalen te doen. Inspecteurs van de provincie controleren dit werk op lokatie om eventuele gebreken te constateren. Dit is nu nog grotendeels een handmatig proces, dat de controleurs zeker 30% van hun tijd kost. Werken met een geautomatiseerd systeem brengt deze tijd nagenoeg terug tot 0%.

... door weloverwogen keuze voor een systeem.

Het lijkt logisch dat een systeem de handmatige registratie terug dringt. Maar er komt meer kijken bij de keuze voor een systeem. In het advies gaat Eelco ook in op de volgende aspecten:

  • Is het systeem makkelijk te implementeren?
  • Wat is er nodig aan investeringen in hardware (zoals laptops, ipads of smartphones)?
  • Is het mogelijk om ook direct met de aannemer te communiceren over tekortkomingen in onderhoud?
  • Is het systeem ook eenvoudig te koppelen aan andere systemen binnen de provincie, zoals een management systeem?

Ook advies over efficientere werkprocessen?

We weten uit ervaring dat het overstappen naar een ander systeem voor- en nadelen met zich meebrengt. En dat bewustwording daarover nodig is om het implementatietraject goed te laten verlopen. Heeft u ook vragen over efficientere werkprocessen? Neem contact op met eelcobrenner@lostlemon.nl.

U bent hier