Lost Lemon verzorgt sessies op Inspiratiedag NVSI

Aanvulling (17 september 2021):
De NVSI heeft besloten de Inspiratiedag te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. De dag staat nu gepland voor dinsdag 29 maart.

Oorspronkelijke bericht (3 augustus 2021): 
Op 21 september organiseert de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) een Inspiratiedag voor het sociaal domein. Het is de opvolger van de Gemeentedag; die in 2020 door corona helaas niet kon doorgaan. Lost Lemon is ook nu van de partij en verzorgt vier sessies: over kostenbeheersing, de burger aan het roer, Jongerenloket 2.0 en Een leven lang leren. 

Sessie 1: Kostenbeheersing door samenwerking met huisartsen
Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de kosten van Jeugd en Wmo onder controle te krijgen. Denk aan efficiency op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, preventie- en voorliggende voorzieningen, zorginkoop, organisatie, bekostigingssystematiek en subsidies.

Johan van der Waal laat diverse mogelijkheden de revue passeren. Zo bespreken we onder andere het gebruik van voorliggende voorzieningen, anders inkopen en het invoeren van wachtlijsten. Ook samenwerking met huisartsen kan tot betere controle op kosten leiden, bijvoorbeeld door de doorverwijzing van jongeren door de huisarts volledig geautomatiseerd via de gemeente te laten verlopen. Deze sessie wordt mede verzorgd door de gemeente Leeuwarden die, samen met Zorgdomein, een oplossing heeft gecreëerd die zorgt voor meer grip op het toewijzen van een zorgverlener.

Sessie 2: Burger aan het roer
Steeds vaker worden gemeentelijke processen gedigitaliseerd. Zo hecht de gemeente Hoorn veel waarde aan klantvriendelijk en aan papierloos werken. Ook wil Hoorn naar lagere uitvoeringskosten en kortere doorlooptijden. Hiervoor gebruikt de gemeente Mijn GemeentePortaal (MGP); het instrument bij uitstek voor gemeenten om veilig informatie uit te wisselen met inwoners.

Bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) ─ een samenwerking van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde ─ verlopen de circa 15.000 aanvragen, verlengingen en mutaties rond de Tozo volledig digitaal. Dat geldt ook voor de communicatie met de burger. In deze sessie besteedt Lennard Horstink, samen met de gemeente Hoorn en ZLF, aandacht aan deze onderwerpen. Ook gaan we in discussie over bijvoorbeeld: Hoe ver wil je gaan met digitalisering? Volstaan de huidige (voorgedragen) oplossingen? En niet te vergeten: willen we daadwerkelijk de burger aan het roer?

Sessie 3: Tijd voor een Jongerenloket 2.0?
MensCentraal begon ooit als JongerenCentraal: een oplossing om vanuit een integrale benadering het welzijn en de participatie te bevorderen. Een visie waarbij het ook ging om het bundelen van krachten rondom onderwijs, jeugdzorg, inkomen, werk, schulddienstverlening, inburgering en huisvesting. Hiermee liep JongerenCentraal als systeem een stapje voor op de praktijk. Al waren er op lokaal niveau wel al jongerenloketten waar met name onderwijs, werk, inkomen en schulddienstverlening waren vertegenwoordigd.

Ook nu zie je nog jongerenloketten. En ook de krachten van jeugdzorg en onderwijs worden gebundeld. Toch zijn er niet of nauwelijks loketten voor jongeren waarin werkelijk álle aandachtsgebieden voor problemen en oplossingen zijn georganiseerd. In deze sessie gaat Bas van Luxemburg samen met de deelnemers op zoek naar de hobbels die een holistische aanpak – een Jongerenloket 2.0 – in de weg staan. We proberen tot antwoorden te komen om deze te slechten én laten zien dat in MensCentraal technologisch deze obstakels al zijn verwijderd.

Sessie 4: Een leven lang leren – ‘Rechtmatigheid zonder handjes’
In 2022 wordt een nieuwe regeling van kracht die het volgen van onderwijs, ook na de gangbare schoolperiode, stimuleert. De regeling is er voor het volgen van opleidingen bij gecertificeerde instellingen om zo jezelf door te ontwikkelen en werkfit te blijven, en is in principe toegankelijk voor alle Nederlanders tussen de 18 en 67 jaar.

Verwacht wordt dat tienduizenden Nederlanders tegelijkertijd een aanvraag doen; zij moeten zo snel mogelijk weten of ze in aanmerking komen voor de regeling. De MensCentraal Suite gaat de regeling ondersteunen. Met een informatie-, burger- en een leveranciersportaal; maar vooral met een bijna volledig geautomatiseerde zaakafhandeling. Zonder menselijk interventie rechtmatigheid bepalen, geautomatiseerde zaakovergangen, het genereren van beschikkingen en overdracht naar een extern betaalsysteem en een documentmanagementsysteem.

Jeroen de Ruig en Delphine Meertens nemen in deze sessie de deelnemers mee in dit in hoge mate geautomatiseerde proces. Ook de automatiseringsmogelijkheden van lopende processen in de MensCentraal Suite komen aan bod.

Meer weten?
We hopen je uiteraard te zien tijdens de Inspiratiedag. Kijk voor meer informatie over de locatie, het programma en de Inspiratiedag op nvsi.nl/inspiratiedag. Ook vind je hier het aanmeldformulier.

Kun je niet bij de Inspiratiedag aanwezig zijn maar wil je wel meer weten over de onderwerpen van de sessies die Lost Lemon er verzorgt? Neem dan contact op via info@lostlemon.nl of telefonisch via 085 489 8888.

U bent hier