Lost Lemon blogs!

Nu echt aan de slag met basiszorg! Hoe zorg je er nu werkelijk voor dat de eerstelijns vrij toegankelijke voorzieningen en ondersteuning van wijkteams (hierna genoemd ‘basiszorg’) beter
wordt benut én dat samenwerking en integraal aanbod op wijkniveau daadwerkelijk plaatsvindt?
Een interessant onderwerp! Lost Lemon consultant Jenny Wildenbos schreef hier een blog over.
DIe je hier kunt lezen.

U bent hier