Sicco Roukema

Implementatieconsultant

Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Binnen Lost Lemon houd ik mij bezig met de implementatie en doorontwikkeling van onze producten MensCentraal, PDC en Mijn GemeentePortaal. De afgelopen jaren heb ik veel kennis over de wet- en regelgeving op het gebied van Jeugd, Wmo en Wwb opgedaan. Specifiek op het gebied van het berichtenverkeer, koppeltrajecten met andere applicaties en het inrichten van werkprocessen. Vanuit die expertises vind je mij veel bij gemeenten op de werkvloer. Ik help daar met het opnieuw inrichten van werkprocessen, het verder digitaliseren van papierstromen en ik ben actief als functioneel beheerder van de Lost Lemon-applicaties die zij gebruiken.

Waar ik momenteel aan werk
Momenteel ondersteun ik de gemeente Medemblik met de overgang naar MensCentraal voor het sociaal domein. De frontoffice van de gemeente gaat voor zowel Jeugd als Wmo MensCentraal inzetten. Daarnaast ben ik ingehuurd als functioneel beheerder voor MensCentraal door de gemeente Doesburg, en ondersteun ik bij de uitbreiding van Mijn GemeentePortaal. Sinds kort ben ik ook betrokken bij het Zelfstandigenloket Flevoland. De zelfstandige kan via Mijn GemeentePortaal een aanvraag indienen voor de Tozo. Het invullen van het aanvraagformulier start een proces in MensCentraal, hierin kan de aanvraag afgehandeld worden en kan de beschikking digitaal gedeeld wordt met de aanvrager.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Het mooiste aan mijn werk vind ik als de eindgebruiker echt blij wordt van het werken met onze producten. De uitdaging zit in het proberen onze applicaties naadloos aan te laten sluiten op de werkprocessen van de gemeente. Ik vind het leuk om gemeenten te adviseren om hun werkprocessen daar waar het mogelijk is efficiënter in te richten en samen met gemeenten te kijken of we mooie ideeën om kunnen zetten in nieuwe functionaliteiten binnen onze applicaties.