Nienke Rodenhuis

Business consultant

Consultant en Onderzoeker
Contact leggen? Volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Tijdens de studie Bestuurskunde ontwikkelde ik een hele brede interesse in de werking van het openbaar bestuur en in maatschappelijke vraagstukken. Eigenlijk wilde ik heel veel dingen tegelijk doen. Die gedachte leidde me naar Lost Lemon, waar ik als consultant aan verschillende projecten werk. Ik help organisaties bij vraagstukken rondom informatievoorziening in het sociaal domein. Dat varieert van het begeleiden van een implementatie van een systeem of proces, tot het opzetten van een nieuwe manier van gegevensuitwisseling. Het doel is uiteindelijk altijd om de beste dienstverlening voor de burger te realiseren.

Waar ik momenteel aan werk
Ik werk voor het UWV aan de realisatie van de STAP-regeling. Dit houdt in dat iedere burger in Nederland een budget kan aanvragen om een opleiding mee te volgen. Lost Lemon realiseert de informatievoorziening voor deze subsidieregeling. Het is belangrijk te zorgen voor een betrouwbaar systeem dat gebruiksvriendelijk werkt. Ik adviseer het UWV over de inrichting van het systeem. Daarnaast geef ik trainingen aan medewerkers van het UWV die met het systeem gaan werken.

Behalve voor het UWV, werk ik ook aan een opdracht voor de VNG in de doorontwikkeling van het Uitwisselingsmechanisme (UM). Dit is een infrastructuur waarmee gemeenten makkelijk gegevens kunnen uitwisselen met organisaties. Op dit moment wordt UM gebruikt voor Werk en Inkomen van het UWV met als doel bijstandsgerechtigden sneller aan passend werk te helpen. Samen met een team bij de VNG onderzoeken we waar UM nog meer kan bijdragen.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Het doen van verschillende projecten tegelijk maakt mijn werk bij Lost Lemon uitdagend. De projecten verschillen inhoudelijk soms veel van elkaar. Er is wel altijd één overkoepelend doel: bijdragen aan eerlijke, inclusieve dienstverlening van overheden naar burgers. In het sociaal domein gaat het vaak over kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom is het superbelangrijk dienstverlening goed te organiseren. Dit werk geeft me energie en voldoening.