Zo bereik je kwetsbare doelgroepen

Bibliotheken gaan in pilots mogelijkheden onderzoeken om meer Nederlandstalige laaggeletterden te vinden. Laaggeletterden kunnen niet goed lezen, schrijven of met de computer overweg. Ze schamen zich hiervoor en verbergen hun problemen in contact met professionals. Professionals hebben vaak moeite met het herkennen van problemen bij deze doelgroep, juist omdat ze het verbergen.

De Strategiekit Hoger Bereik ondersteunt bibliotheken...
De Strategiekit Hoger Bereik levert handvatten om laaggeletterden te bereiken. Bibliotheken gebruiken deze handvatten om samen met organisaties in het sociaal domein de doelgroep in beeld te krijgen. En, als je ze in beeld hebt, ze naar een passende training te krijgen. Wij gaan samen met tien bibliotheken de strategiekit vullen met ervaringen uit de praktijk.

… om samen met organisaties meer mensen te bereiken.
De Strategiekit Hoger Bereik helpt bibliotheken organisaties te verleiden oog te hebben voor dit probleem. En organisaties bewust te maken van de impact van dit probleem op hun werkproces. Voorbeelden van handvatten zijn:

  • De flirt: Hoe kom je binnen bij een organisatie?
  • Verklikkers: Hoe help je professionals om laaggeletterden te herkennen?
  • What’s in it for me: Wat is het voordeel voor organisaties als ze meer oog hebben voor deze problematiek?
  • Les in het dagelijks leven: Wat wil deze doelgroep leren? En wat zijn belangrijke randvoorwaarden om ze te stimuleren?
  • Rol als bibliotheek: Hoe krijg je dit onderwerp in jouw gemeente op de agenda? En houd je de aandacht voor dit onderwerp vast?

We zijn van start gegaan
De Kick-off van dit project was op 29 januari met tien enthousiaste bibliotheken, provinciale ondersteunings organisaties en de Koninklijke Bibliotheek. Op 8 november presenteren we de uitkomsten tijdens de landelijke dag basisvaardigheden. In de tussentijd houden we je op de hoogte via onze website.

Meer informatie?
De Koninklijke Bibliotheek nam het initiatief voor de ontwikkeling van deze strategiekit. Lost Lemon ontwerpt de strategiekit samen met service design bureau Muzus.

Stephanie Verhagen, stephanie.verhagen@kb.nl
Petra Doelen, petradoelen@lostlemon.nl

U bent hier