Workshop ‘Oud geleerd is jong gedaan’

Lost Lemon en Bibliotheek AVV geven een workshop over het project ‘Oud geleerd is jong gedaan’ op het Tel mee met Taal congres.

Project 'Oud geleerd is jong gedaan'
Het krijgen van kinderen kan een reden zijn om nieuwe dingen te leren of je vaardigheden te vergroten: je wil immers het beste voor je kind. Tegelijkertijd heeft de taalvaardigheid van ouders invloed op die van hun kinderen. Als je laaggeletterdheid bij kinderen wil voorkomen, loont het dus om bij hun ouders te beginnen want ‘Oud geleerd is jong gedaan!’ Dit werd dan ook de naam van het project dat Lost Lemon, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, GGD Regio Utrecht en gemeente Stichtse Vecht vorig jaar hebben uitgevoerd.

Preventieve én curatieve aanpak
In dit project maakten we gebruik van het ouderschap als aangrijpingspunt en het consultatiebureau als vindplaats. Een wervingsmedewerker van het Taalhuis haalde bij het consultatiebureau vragen en behoeften bij jonge laagtaalvaardige ouders op. Deze vertaalden we naar drempelaanbod, als opstapje naar regulier taalaanbod. Zo kwamen we tot een preventieve en curatieve aanpak die écht aansluit bij de doelgroep en zowel de ouder als het kind op weg helpt. Van de 109 bezoekende ouders (waarvan uiteraard niet iedereen laaggeletterd was) hebben we 26% laagtaalvaardige ouders kunnen herkennen, bereiken en activeren.

Workshop
De commissie van Tel mee met Taal selecteerde onze projectaanpak voor één van de deelsessies op hun jaarlijkse congres. In onze workshop vertellen we hoe we hebben geëxperimenteerd met behoeftegericht aanbod en hoe we de samenwerking tussen het Taalhuis, jeugdgezondheidszorg en educatie hebben geïntensiveerd. We nemen de deelnemers mee in de wereld van laaggeletterde ouders en de vragen die bij hen leven. We delen de werkzame ingrediënten, geleerde lessen en de inzichten uit ons project en geven de belangrijkste elementen en route naar borging mee in een factsheet.

Kom je ook?
Het congres vindt plaats op donderdag 13 februari in Utrecht. Deelname is gratis en er zijn nog plekken beschikbaar. Aanmelden kan via: https://www.telmeemettaalcongres.nl/. Zien we je daar?

U bent hier