Welke kwaliteitscertificaten hebben we?

Welke kwaliteitscertificaten hebben we?

De beste beveiliging van informatie… dat staat bij ons bovenaan. Daar horen een aantal goede certificaten bij.

Voor veilige Informatie: ISO 27001
De ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. We werken met de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). Dat houdt in dat we continu alle processen rondom beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van informatie beoordelen. En uiteraard verbeteren als dat nodig is. Op 14 maart 2016 ontvingen we de ISO 27001-certificering.
 

Voor veilige zorggegevens: NEN 7510
Belangrijke patiëntgegevens en medische gegevens moeten natuurlijk veilig bewaard worden. Daarvoor zorgt de NEN 7510 van het Nederlands Normalisatie Instituut. Wij hebben de NEN 7510 tegelijk met de ISO 27001 geïmplementeerd en laten auditen.

Voor veilige softwareberichten: De Groene Vink
We willen zekerheid dat berichten in onze software in orde zijn. De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die met iStandaarden werken. Het is geen officiële certificering of keurmerk, maar een erkenning dat onze software veilig berichten genereert.

Inmiddels beschikken we over de groene Vink iWmo 2.1 en iJw 2.1.

 

Voor een een veilig DigiD: Norm ICT-beveiligingsassessments
Ieder jaar laten we een onafhankelijke audit uitvoeren om te blijven voldoen aan de ‘Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’.

U bent hier