Weet jij de weg?

Kom je in jouw dagelijks werk laaggeletterden tegen? Met een Nederlandstalige achtergrond? Wat doe je om die klant te helpen of wat heb je nodig? 

Vertel ons hoe je laaggeletterden helpt...

In ons onderzoek ' Laaggeletterden in beeld' onderzoeken we hoe professionals bij verschillende organisaties in het sociale domein, laaggeletterden helpen. Wat hebben professionals nodig om Nederlandstalige laaggeletterden beter te bereiken en door te verwijzen naar les? We zijn dan ook benieuwd naar de ervaringen van mensen die met laaggeletterden in aanraking komen in hun werk. 

...of wat je nodig hebt om laaggeletterden te helpen

Vul deze postkaart in en mail hem terug (petradoelen@lostlemon.nl). Om hier meer inzicht in te krijgen willen we je vragen om deze set postkaarten te verspreiden onder je collega’s. 

Hoe gebruiken we jouw input?

Binnen het programma ‘Tel mee met Taal’ van de ministeries OCW, SZW en VWS hebben verschillende organisaties de opdracht gekregen om een nieuwe aanpak tegen lage taal- reken- en digitale vaardigheden bij volwassenen te ontwikkelen. Wij, Lost Lemon & Muzus, zijn daar met dit project één van. In dit onderzoek leggen wij de focus op Nederlandstaligen (NT1) die moeite hebben met lezen en/of schrijven.

Klik hier voor meer informatie.

U bent hier