We hebben het gefiKkst

Hoe help je mensen voorkomen dat ze in de schuldsanering belanden? Dat kan met een eenvoudige app: fiKks. Iemand met betalingsproblemen kan via deze app, desgewenst anoniem, een buddy zoeken die hem helpt zijn geldzaken te organiseren en te beheren. Lost Lemon is een van de spelers die deze helpende app mogelijk heeft gemaakt. De pilot, in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, is succesvol afgerond en vraagt om een vervolg.

Gratis, veilig en privé
FiKks is een technologisch gedreven, schaalbaar platform, dat mensen met schulden, gemeenten, schuldeisers en vrijwilligers (buddy’s) bij elkaar brengt. In de app maakt de gebruiker een koppeling met zijn eigen schuldgegevens, zoals die bijvoorbeeld bij de gemeente geregistreerd zijn. Vanuit de fiKks-app wordt via DigiD een e-formulier aangeroepen waarmee de gebruiker toestemming geeft voor het tonen van zijn gegevens in de app. De gebruiker bepaalt óf en zo ja welke gegevens met de buddy worden gedeeld. Het beveiligd netwerk onder de app geeft de garantie dat alles privé blijft en dat gegevens niet onbedoeld voor anderen zichtbaar zijn. De gegevens van de hulpvrager blijven anoniem, alle financiële informatie die met de buddy wordt gedeeld, blijft vertrouwelijk. En de gratis fiKks-app is eenvoudig en snel te downloaden via de Apple-store en Google Play.

Lost Lemon als koppelaar
Lost Lemon is dus een van de spelers in de ontwikkeling van deze app. LL-consultant Eelco Brenner vertelt: “Wij hebben vanuit onze Toolkit e-formulieren gezorgd voor de connectie die nodig is om de app daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Via de Toolkit e-formulieren, die aan DigiD is gekoppeld, regelen wij de toestemming waarmee de gegevens die bij de gemeente bekend zijn in de fiKks-app kunnen worden gedeeld.” Brenner is net zo enthousiast over de app als de gemeenten waar de pilot heeft gedraaid. “Vergeet niet dat ruim 20% van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft. En is er met fiKks nu een belangrijk instrument voor gemeenten bij de aanpak van schuldenproblematiek.”
Meer informatie?

Meer weten over fiKks? Of benieuwd of hoe u de Toolkit e-formulieren binnen uw organisatie inzet? Neem dan contact op met Eelco Brenner via info@lostlemon.nl.

U bent hier