Verslag: Zorg voor personen met verward gedrag

"Als dit het eerste seminar is, belooft dat wat voor de toekomst!"
Het eerste seminar in een reeks van acht ging 27 november 2018 van start met als onderwerp "Zorg voor personen met verward gedrag, toen en nu".
Een boeiend onderwerp zo bleek uit het enthousiasme waarmee het seminar werd ontvangen. "Als dit het eerste seminar is, belooft dat wat voor de toekomst!",
aldus een WMO-consulente die samen met een aantal collega's aanwezig was. Een mooi compliment! 

Wat is nu eigenlijk verward gedrag?
Voor de kick-off kozen we bewust voor het Dolhuys, museum van de geest als locatie. Een prachtig monument in Haarlem, waar 700 (!) jaar zorg voor (onder andere) verwarde personen wordt uitgelicht en uitgelegd. Sprekers vanuit diverse werkvelden binnen de geeste- en gehandicaptenzorg en een ervaringsdeskundige spraken op inspirerende wijze over hun ervaringen van de afgelopen decennia. Astrid van der Hoogen en Hans Matthijs, beide werkzaam bij GGZinGeest vertelden over hun ervaringen in het begeleiden van personen met verward gedrag. Want wat is nu eigenlijk een verward persoon? Volgens de definitie gaat het om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Hoe zorg je ervoor dat deze mensen hun plek in de maatschappij krijgen en een nuttige dagbesteding hebben met de zorg die nodig is?

Je kijkt samen naar wat mogelijk is
Marian Stet, lid van de raad van bestuur van zorginstelling de Hartekamp Groep gaf met een chronologisch overzicht van de laatste 150 jaar, de ontwikkelingen binnen de gehandicapte zorg weer. Door het aanhalen van keerpunten als Dennendal, Jolanda Venema en Brandon, waar de zorg te kort schoot, maakte Marian het verschil met toen en nu goed duidelijk. De Hartekamp is daarin een mooi voorbeeld van hoe de persoon centraal staat, of het nu gaat om langdurige of kort durende zorg, vrijetijdsbesteding of ondersteuning thuis, wonen met medische zorg of gespecialiseerde kinderopvang.

Praat erover, stop het niet weg
Joke van der Meulen van Familieperspectief deelde haar ervaringen als ervaringsdeskundige op gebied van GGZ-, verslaving en forensische problematiek. Joke, zelf moeder van een zoon met verward gedrag en verslavingsproblematiek, stipte nogmaals aan hoe belangrijk het is deze doelgroep (langdurig) te ondersteunen bij deze complexe problematiek. De boodschap: Praat erover, stop het niet weg en ga zelf (ook) op zoek naar de juiste hulp.

700 jaar historie
Ter afsluiting vertelde museumdirecteur Hans Looijen over de rijke historie van museum Dolhuys dat in de afgelopen jaren dienst heeft gedaan als huis voor verwarde personen, leprozen, en prostituees en later als centrum voor ouderen, kindertehuis en crisiscentrum. Speciale dank aan de museumgidsen die tijdens de rondleiding de geschiedenis van dit stukje Haarlem gezicht gaven. Zet het Dolhuys op uw lijstje voor een bezoek. Ze hebben naast de interessante tentoonstellingen ook heerlijke appeltaart!

Dank aan onze gasten en sprekers die deze middag tot een inspirerend succes maakte!

U bent hier