Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Over VNG
Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

VNG heeft een belangrijke rol naar gemeenten in het kader van de drie decentralisaties en vroeg advies aan Lost Lemon hierover. 

Uitdaging
Met het oog op de drie decentralisaties is het steeds belangrijker gegevensuitwisseling in gemeentelijke ketens goed te regelen. Decentralisatie van burgers die nu AWBZ-zorg ontvangen en straks door gemeenten worden bediend werpt veel onduidelijkheden op. Belangrijk voor het overbrengen van de gegevens over deze groep mensen is dat deze verwerkbaar zijn door gemeentelijke ICT-systemen.

Voor wat betreft de Wmo-keten bleek dat er slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van standaarden voor gegevensuitwisseling. Veel uitwisseling verloopt via: Excel, papieren of elektronische opdrachtbrieven. Een deel wordt overgeslagen omdat betrokkenen geen direct belang hebben.  

Lost Lemon onderzoekt in opdracht van de VNG toepassing van standaarden in de Wmo-keten en geeft advies over het verbeteren van deze standaarden. 

U bent hier