Toolkit E-Formulieren

Uw klanten willen zelf kiezen hoe zij diensten of regelingen aanvragen. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch, of aan de balie. Burgers en bedrijven verwachten alle overheidszaken digitaal te kunnen regelen. Gemeenten en andere overheden staan voor de uitdaging om die mogelijkheid te faciliteren.

Digitale formulieren worden daarom steeds belangrijk voor uw organisatie. En dan bedoelen we geen PDF formulieren. Wat belangrijk wordt is dat uw formulieren 'slim' zijn en 'verbonden' kunnen worden aan uw eigen applicaties, zodat er automatisch dienstverlening opgestart wordt. Net zo belangrijk is dat uw formulieren voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen heeft recht op de voordelen van digitale formulieren. Onze Toolkit e-formulieren houdt rekening met de vaardigheden van de verschillende bevolkingsgroepen.

Makkelijk
Met de Toolkit e-formulieren bouwt u zelf digitale formulieren. De toolkit bevat een groot aantal bouwstenen waarmee eenvoudig een formulier in elkaar geklikt kan worden. Ook kunt u makkelijk formulieren en kennis delen met andere organisaties die dezelfde diensten aanbieden. U kunt daardoor een snelle start maken!

Lennard Horstink, consultant

"Steeds meer gemeenten stappen over op de toolkit, omdat het een mooi en voordelig open source product is dat voldoet aan alle overheidsstandaarden. De formulieren worden automatisch verwerkt in de applicaties van de gemeente zelf, waardoor de gemeente de aanvragen snel en efficient kan afhandelen. We zijn nu met leuke projecten bezig om de formulieren voor iedereen toegankelijk te maken. Nog steeds heeft 30%-40% van de doelgroep moeite met het invullen van formulieren. We ontwerpen de formulieren daarom samen met hen opnieuw. Dat geeft verrassende resultaten en de formulieren worden voor iedereen toegankelijker"

Slim
Onze formulieren worden aan de hand van de DigiD, eHerkenning en eIDAS geauthentiseerd. Met behulp van verschillende prefillservices worden alvast zoveel mogelijk gegevens ingevuld voor uw klant. Het e-formulier vraagt vervolgens alle aanvullende informatie die nodig is om een aanvraag te beoordelen. Door  ingebouwde controles in het formulier  weet de klant  direct of hij een bepaalde dienst kan aanvragen.

Verbonden
Wij ondersteunen verschillende internationale en landelijke standaarden, waaronder StUF zaken, de zaak- en documentservices en StUF EF.  Hierdoor is het mogelijk om de e-formulieren te koppelen  aan uw midoffice- en/of backofficesysteem, zelfs aan beide tegelijk. Klantinformatie uit een e-formulier wordt bijvoorbeeld gebruikt om een zaak te registreren in uw zaaksysteem en tegelijkertijd worden benodigde gegevens klaargezet in uw backoffice-systeem. Uw e-dienstverlening wordt verder geautomatiseerd en verloopt nog efficiënter. 

Partner van de NVSI
Lost Lemon is de leverend partner van de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI). De NVSI biedt overheden een platform waarop ze kunnen samenwerken aan het uitwisselen van kennis en ideeën en het creëren van nieuwe oplossingen. En wanneer overheden samen willen investeren in innovatie, biedt samenwerking via de NVSI de ideale voorwaarden voor succesvolle co-creatie.

Afspraak maken voor een demo op locatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 085- 489 88 88 of info@lostlemon.nl

U bent hier