Succesvolle audits!

Klanten van Lost Lemon kunnen erop vertrouwen dat hun (persoons)gegevens bij ons in veilige handen zijn. Dat is weer eens bevestigd door Lloyd’s. De Lloyd’s auditors hebben Lost Lemon opnieuw beoordeeld op de opzet en werking van het managementsysteem voor Informatiebeveiliging, het ISMS.

ISO 9001: Continue verbetering
Om te voldoen aan de eisen van klanten en partners wordt ook de ISO 9001:2015 norm jaarlijks geaudit. Focus op de klant, een procesmatige aanpak, risicogericht denken en continue verbetering zijn daarbij belangrijke principes en die zijn bij Lost Lemon allemaal succesvol getoetst.   

Certificering ISO 27001 opnieuw dik in orde
Voor de hercertificering van de norm ISO 27001 is het gehele systeem – op basis van interviews met medewerkers, document reviews en steekproeven – onder de loep genomen.
En alles is dus dik in orde.

Veilige zorggegevens geupdatetet
De transitie naar NEN 7510 2017, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, is succesvol verlopen. Patiëntgegevens moeten op adequate wijze worden beveiligd en NEN 7510 zorgt daarvoor. Lost Lemon was al gecertificeerd voor NEN 7510 2011. Maar deze nieuwe versie sluit nog beter aan bij de indeling, structuur en teksten van de internationale normen.
 

U bent hier