Stretchende adviezen

 

Onze consultants en projectleiders helpen organisaties en processen te innoveren. Onze expertise is breed en zijn daarom in staat om ‘stretchend’ advies te geven.
Wat betekent dit voor u?

Lemon Minds onderzoekt en adviseert
Uw ambities vertalen naar werkende oplossingen; dat doen we graag. We geven advies over klantgericht, effectief en efficiënt werken in het sociaal domein en daarbuiten. Onze focus ligt hierbij op de volgende vier kernkwadranten van sociale transformatie: regievoering, bedrijfsvoering, ketensamenwerking en inwoners

Bouw voort op wat er al is
U heeft al veel noodzakelijke kennis, producten en vaardigheden in huis. Onze adviseurs en informatie-analisten inventariseren wat er al is. Bij u en in de markt. U wilt de aanwezige middelen op een nieuwe manier inzetten. Zodat uw sociale probleem slimmer en sneller is opgelost dan voorheen.

Stel scherpe doelen
Om dit doel te realiseren krijgt u van ons een stretchend advies. Daarmee bedoelen we dat we u uitdagen om bestaande overtuigingen en afspraken opnieuw te toetsen. Samen formuleren we scherpe en gezamenlijke doelstellingen.

Leg verbindingen
Tot slot ontwerpen we de ontbrekende verbindingen. Bijvoorbeeld in wet- en regelgeving, beleid en strategie, organisatie inrichting, informatievoorziening en werkprocessen. Op basis van onze eigen ideeën én onze ervaring bij andere opdrachtgevers weten we wat er mogelijk is. En hoe u deze verbindingen snel realiseert.

Laat u inspireren
We bespreken de mogelijkheden graag met u. Neem contact op met onze consultants op 085 489 8888 of info@lostlemon.nl

U bent hier