Stichting Zebra

Stichting Zebra is de organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning die opereert in de wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal in de gemeente Den Haag. Zebra zet zich in om de zelfstandigheid van mensen te vergroten.

Wat is de uitdaging voor stichting Zebra?
Voor sommige ouders is het lastig om betrokken te zijn bij de school van hun kinderen of om mee te doen in de samenleving. Soms hebben zij zelf veel problemen en zorgen rondom familieproblematiek, schulden en/of gezondheid.  Medewerkers van het project adviseren ouders over het oplossen van hun problemen en het vergroten van de participatie door het volgen van een opleiding, het zoeken van werk of vrijwilligerswerk.

Zebra is daarom het project 'Ouders doen mee' gestart. Dit project richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen en de samenleving waarin hun kind opgroeit. Er werken vier organisaties samen: Zebra en de buurthuizen Samsam, de Mussen en Boerenplein.  Het project ‘Ouders doen mee’ gebruikt de invoermodule Participatieladder om resultaten vast te leggen.

Lost Lemon adviseert stichting Zebra over de manier waarop de participatieladder het werkproces van het project het beste kan ondersteunen.

Alle deelnemende organisaties werken samen in de participatiemodule. Het invoeren van gegevens ondersteunt de samenwerking tussen de organisaties en maakt makkelijk rapporteren over bereikte resultaten mogelijk.

U bent hier