Stichting Xtra

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra welzijn. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes waarin zij fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Wat is de uitdaging voor stichting Xtra welzijn?
Stichting Xtra welzijn voert een ambitieus project uit in opdracht en samenwerking met OCW en de Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Den Haag. Stichting Xtra welzijn heeft in 2012 ruim 500 klanten begeleidt om meer te participeren in de maatschappij. In 2013 waren dit 800 klanten.

Dit kan betekenen dat mensen die in een isolement zaten, weer actiever meedoen door bijvoorbeeld te sporten of activiteiten in het buurthuis te doen. Mensen die al vrijwilligerswerk doen, krijgen begeleiding om betaald werk te vinden.  Deze begeleiding vindt vanuit de buurthuizen plaats; dicht bij de mensen in hun eigen woonomgeving . Het traject heeft en laagdrempelige insteek en is op maat voor de klant. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Hoe gebruikt de stichting de Participatieladder?
Stichting Xtra welzijn gebruikt de invoermodule Participatieladder om bij te houden wat cliënten doen aan activiteiten. En, of ze een trede stijgen op de ladder. In overleg met de gemeente is vastgesteld waar stichting Xtra welzijn op rapporteert.  Dit is samengevoegd in een overzichtelijk dashboard. Met stoplichtkleuren is direct te zien waar het goed gaat en waar achterstanden ontstaan.

Lost Lemon adviseert stichting Xtra welzijn over de verantwoordingswijze voor dit project aan de wethouder en het gebruik van de invoermodule. Daarnaast zorgen wij dat de wensen voor uitbreiding van de invoermodule gerealiseerd worden. Op verzoek van stichting Xtra welzijn is het nu mogelijk om no-shows te registreren en toont de Invoermodule  een uitgebreid management dashboard  om de voortgang van het project met de wethouder te bespreken.
 

U bent hier