Stichting Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten. Zij helpen gemeenten te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Lost Lemon is ingezet om mee te werken aan verschillende projecten binnen het zogenaamde ‘IBis programma’. Dit programma had als doel om twee applicaties (de Sectorloket applicatie en het Clearing House) te vervangen door één nieuw generiek systeem.

Een aantal belangrijke redenen om de bestaande applicaties te vervangen:

  1. De wens is een service georiënteerde architectuur om hergebruik van componenten mogelijk te maken en sneller diensten te ontwikkelen en uit te rollen.
  2. De beveiliging van de systemen diende aan de eisen van deze tijd te worden aangepast, omdat er met privacy gevoelige gegevens wordt gewerkt.
  3. De bestaande applicaties waren verouderd en/of voldeden niet meer aan de wensen met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid en beheerbaarheid.

Een business/informatie analist van Lost Lemon heeft, in het kader van dit programma, specificaties opgesteld voor:

  1. de functionaliteit om belastingdienstgegevens uit systemen beschikbaar te stellen aan Suwinet-Inkijk (BKWI).
  2. een pilot uitbreiding voor het geautomatiseerd vaststellen of een burger recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
  3. het vaststellen van een toets om geautomatiseerd te bepalen of een burger recht heeft op bijzondere bijstand. 
  4. een webportaal met een publiek en een besloten gedeelte. Dit portaal vervangt de huidige websites van het Inlichtingenbureau. Het portaal gaat enerzijds dienen als publieke website en anderzijds kunnen gemeente via het portaal gegevens aanleveren en rapportages ophalen. De gemeente levert bijvoorbeeld een lijst met BSN nummers aan ter toetsing en krijgt een rapportages met de resultaten retour. Hiervoor hebben wij ook het interactie ontwerp gemaakt.

U bent hier