Save the date voor het seminar 'Laaggeletterdheid, toen & nu'


Leminar laaggeletterdheid toen & nu

Wie oog heeft voor de geschiedenis kan veel leren over de toekomst! Ja Leren. Wat weer essentieel is voor het voorkómen en beteugelen van laaggeletterdheid.
Maar wat is  laaggeletterdheid, wat was het en wat zal het zijn?

Toen...
In 1900 introduceerde Nederland de leerplicht. Leerrecht zullen anderen zeggen. Natuurlijk waren er toen ook veel mensen die goed konden lezen en rekenen. Maar zouden veel
van de geletterden van 1900 niet laaggeletterden zijn in 2019? Of gaan we juist alleen achteruit? In 2008 kwam naar voren dat er 1,5 miljoen laaggeletterden zijn. In 2016 bleek dit
aantal gegroeid naar 2,6 miljoen. Is laaggeletterdheid misschien weer mode? Zoiets als RSI. Of is hier sprake van verschillen in semantiek dan wel verbeterd onderzoek?

In onze reeks leminars toen & nu nemen de NVSI en Lost Lemon u van harte mee in de geschiedenis van de laaggeletterdheid. Hoe keken we door de decennia heen tegen laaggeletterdheid aan? Hoe evolueerde de definities, de kijk en aanpak van onderwijsveld en overheid? Op welke wijze gingen we  dit vraagstuk maatschappelijk te lijf?

Verplichte taalcursussen, uitbreiden van de leerplicht, doelgroepgerichte aanpakken. Ieder inzicht, iedere methode heeft ongetwijfeld een Einstein moment gehad: de overtuiging dat  de laaggeletterdheid voorgoed zou verdwijnen. Inzichten en methoden die nu vaak achterhaald zijn, maar wel noodzakelijk om maatschappelijk te groeien.

en nu?
En waar staan we nu? Wat zijn onze huidige dominante inzichten, theorieën, aannames en methoden van aanpak?
Samen met u gaan we door de geschiedenis. Van het toen naar het heden, letteren we u in het verleden!

Geinteresseerd in het bijwonen van deze kosteloze seminar?
Neem voor meer informatie contact op via communicatie@lostlemon.nl of klik hier.

U bent hier