Producten en Diensten Catalogus

Vanaf 2015 bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe WMO taken rond begeleiding en begeleid wonen en kortdurend verblijf. De zorgverlening besteedt u uit aan externe (zorg)partijen, maar ú houdt de regie op de dienstverlening en bepaalt wie welke zorg krijgt. Hiervoor heeft Lost Lemon een Producten en Diensten Catalogus (PDC) gemaakt. Hiermee kunt u o.a. registreren:

Welke producten u heeft ingekocht voor de verschillende diensten.
Bij welke leveranciers u welke producten heeft ingekocht.
Wat de prijs is van de producten bij de gecontracteerde verschillende leveranciers.
Welke klanten gebruik maken welke diensten en producten.

Op basis van de door u ingevoerde gegevens kunt u vervolgens managementinformatie uit MensCentraal halen, bijvoorbeeld:

  • Hoeveel ingekochte producten heeft u nog over, van welke leverancier?
  • Wat zijn de meest afgenomen producten?
  • Bij welke leveranciers neemt u het meeste af?

Dit helpt u om uw kosten in kaart brengen én uw budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. Uiteindelijk kunt u uw inkoopstrategie voor het volgende jaar aanscherpen om uw budget nog beter uit te nutten.

Benno Kaandorp, consultant
"De PDC is een SaaS oplossing voor de (financiele) dienstverlening op het gebied van Jeugdzorg en WMO. Via het iStandaarden-berichtenverkeer is het mogelijk om toewijzingen en declaraties te verwerken, controleren en betalen" 

Integreren met de klant- of gezinsmodule van MensCentraal
U stelt samen met de klant of het gezin een plan van aanpak op, om gestructureerd te werken aan het oplossen van de problemen. Een van de acties uit het plan is bijvoorbeeld het aanvragen van zorg. Wanneer u de PDC integreert met MensCentraal kunt u heel gemakkelijk het juiste product bij de juiste leverancier selecteren voor de klant en met één druk op de knop dienstverlening aanvragen.

Partner van de NVSI
Lost Lemon is de leverend partner van de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI). De NVSI biedt overheden een platform waarop ze kunnen samenwerken aan het uitwisselen van kennis en ideeën en het creëren van nieuwe oplossingen. En wanneer overheden samen willen investeren in innovatie, biedt samenwerking via de NVSI de ideale voorwaarden voor succesvolle co-creatie.

Voor meer informatie neem contact op via telefoonnummer 085- 489 88 88 of info@lostlemon.nl

U bent hier