Presentaties en workshops

Op zoek naar inspiratie?

We delen onze kennis graag!

Wij bieden workshops, leergangen, kennislunches en co-creatie sessies over onder andere:
• Werken met persona’s
• Laaggeletterdheid onder Nederlandstaligen• Aansluiten bij gezinnen met multiproblematiek
• Inclusief ontwerpen voor digitale formulieren
• Het destilleren van werkzame ingrediënten uit bestaande aanpakken of pilots
• Het definiëren van een gezamenlijke visie

Ook bieden we:
• Visualisatie van inzichten - Bereik je doelgroep, visualiseer je boodschap of werk aan bewustwording met praatplaten of animatievideo’s.
• Advies - Neem een strippenkaart af en laat ons op afroep meedenken met jullie project!

Aankomende evenementen

  •  Verdiepingsbijeenkomst NT2 persona's - voorjaar/zomer 2020

Naslagwerk afgelopen evenementen

Ben jij ook op zoek naar (interactieve) inspiratie voor jouw bijeenkomst?

Mail ons via lab@lostlemon.nl. We maken graag een workshop op maat!

U bent hier