Presentaties en workshops

Op zoek naar inspiratie?

We delen onze kennis graag!

We geven workshops, leergangen, kennislunches en co-creatie sessies over onder andere:

  • Werken met persona’s 
  • Het vinden, herkennen en motiveren van laaggeletterden Nederlandstalig (NT1) en anderstalig (NT2)
  • Ontwikkelen van een aanpak rondom multiproblematiek bij gezinnen
  • Inclusief ontwerpen voor digitale formulieren
  • Het destilleren van werkzame ingrediënten uit bestaande aanpakken of pilots
  • Het definiëren van een gezamenlijke visie binnen projecten of samenwerkingsplannen

Ook bieden we:

  • Visualisatie van inzichten: Bereik je doelgroep, visualiseer je boodschap of werk aan bewustwording met praatplaten of animatievideo’s.
  • Advies: Neem een strippenkaart af en laat ons op afroep meedenken met jullie project!

Aankomende evenementen

  •  Verdiepingsbijeenkomst NT2 persona's - voorjaar/zomer 2020

Naslagwerk afgelopen evenementen

Ben jij ook op zoek naar (interactieve) inspiratie voor jouw bijeenkomst?

Mail ons via lab@lostlemon.nl. We maken graag een workshop op maat!

U bent hier