Invoermodule Participatieladder

U zet zich in voor mensen die op dit moment niet (volledig) kunnen participeren in de maatschappij. Dit kan komen door bijvoorbeeld laaggeletterdheid, geen (betaald)werk, geen zinvolle dagbesteding, lichamelijke of psychische beperkinge of geen sociale contacten. U organiseert daarom activiteiten rondom participatie, integratie en educatie om mensen te helpen weer deel uit te maken van de maatschappij.

Maar hoe meet u welke voortgang mensen boeken? De invoermodule participatieladder helpt hierbij. Het is een handige tool waarin de medewerkers van alle betrokken organisaties op een plek:

  • het participatieniveau vastleggen.
  • Intake verslagen en activiteiten registeren.
  • beschrijven wat de groeimogelijkheden en belemmeringen zijn.
  • de voortgang volgen.
  • kant en klare management rapportages opvragen.

Specifiek in te zetten bij aanpak laaggeletterdheid
Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden mensen. Om deel te kunnen nemen aan de maatschappij is het van belang dat mensen goed kunnen lezen en schrijven. Het kunnen lezen en schrijven zorgt voor een grote mate van zelfstandigheid en vergroot de kans op (het behouden van) werk.

Naast het gebruik van deze tool voor het participatieniveau in brede zin, kunt u de invoermodule ook specifiek inzetten voor het verbeteren van het taalniveau van uw klanten. U legt gemakkelijk het taalniveau vast, registreert geplande activiteiten en meet periodiek de ontwikkelingen van uw klanten.  

Wie maken er gebruik van de invoermodule?

Welzijnsinstellingen, buurthuizen, GGZ-instellingen, wijkteams, sociale diensten. Kijk bij opdrachtgevers voor een beschrijving van de projecten.

Probeer het zelf
Probeer de invoermodule participatieladder uit in onze demonstratie omgeving. Neem contact met ons op voor de inloggegevens van deze demonstratie omgeving.

U bent hier