Participatie Ladder


U zet zich in voor mensen die op dit moment niet (volledig) kunnen participeren in de maatschappij. Dit kan komen door bijvoorbeeld laaggeletterdheid, geen (betaald)werk, geen zinvolle dagbesteding, lichamelijke of psychische beperkinge of geen sociale contacten.
U organiseert daarom activiteiten rondom participatie, integratie en educatie om mensen te helpen weer deel uit te maken van de maatschappij.

Maar hoe meet u welke voortgang mensen boeken? De invoermodule Participatieladder helpt hierbij. Het is een handige tool waarin de medewerkers van alle betrokken organisaties op een plek:

  • Het participatieniveau vastleggen.
  • Intake verslagen en activiteiten registeren.
  • Beschrijven wat de groeimogelijkheden en belemmeringen zijn.
  • De voortgang volgen.
  • Kant en klare management rapportages opvragen.
  • Specifiek in te zetten bij aanpak laaggeletterdheid

Joost van Dam, developer

"De Participatieladder meet de mate van participatie van een klant. Dit is een fundamenteel ander principe dan de afstand tot de arbeidsmarkt, waarin men gewend is te denken. Juist hierdoor ontstaat een nieuw perspectief op kijken naar klanten, doelen en middelen. De meerwaarde van de ladder ligt bovendien ook in het zichtbaar maken van verschillen in taal en referentekader, om van daaruit toe te kunnen werken naar gemeenschappelijkheid. Gebruikers beschouwen de Participatieladder als meer dan een registratie-instrument. Hierdoor leeft hij. Naast zijn primaire functies ondersteuint de ladder ook methodisch handelen, de inrichting van de organisatie en het maken van bestedingskeuzes. Informatie die de Participatieladder genereert voegt iets toe aan wat er al is en is bruikbaar. Het gebruik van de ladder heeft bij bijna alle gemeenten al tot tastbaar resultaat geleid. Zij hebben in- en overzicht gekregen, men heeft verantwoording kunnen afleggen en is er winst geboekt door bewuster handelen van uitvoerend medewerkers".

Laaggeletterden
Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden mensen. Om deel te kunnen nemen aan de maatschappij is het van belang dat mensen goed kunnen lezen en schrijven. Het kunnen lezen en schrijven zorgt voor een grote mate van zelfstandigheid en vergroot de kans op (het behouden van) werk.

Naast het gebruik van deze tool voor het participatieniveau in brede zin, kunt u de invoermodule ook specifiek inzetten voor het verbeteren van het taalniveau van uw klanten. U legt gemakkelijk het taalniveau vast, registreert geplande activiteiten en meet periodiek de ontwikkelingen van uw klanten. 

Wie maken er gebruik van de invoermodule?
Welzijnsinstellingen, buurthuizen, GGZ-instellingen, wijkteams, sociale diensten. Kijk bij opdrachtgevers voor een beschrijving van de projecten.

Meer informatie over de Participatieladder of een afspraak maken voor een demo op locatie? 
Neem dan contact op via telefoonnummer 085- 489 88 88 of info@lostlemon.nl

U bent hier