Home » Over Lost Lemon » Onze citroenen » Jenny Wildenbos

Jenny Wildenbos

Onderzoeker en Consultant

Waarom Lost Lemon?
Via een studiegenoot kwam ik in contact met Lost Lemon. Tijdens de eerste ontmoetingen vond ik direct herkenning in de passie voor het werk en de betrokkenheid bij het sociaal domein en de maatschappij in brede zin. Ik ben opgeleid als socioloog en verdiep me graag in sociaal-maatschappelijk en grootstedelijke vraagstukken. Daarnaast ben ik werkzaam geweest in het sociaal domein in Utrecht rond onderwerpen als vroegsignalering, armoede, kwetsbare ouderen en schulddienstverlening. Ik coördineerde onder andere een ketenpartnerproject rondom het voorkomen van huisuitzetting en was betrokken bij de ‘kanteling’ van werkprocessen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl en de transitie naar sociale wijkteams. Lost Lemon biedt mij een mooie kans om mijn kennis en ervaring verder uit te breiden en breder in te zetten.

Wat doe je bij Lost Lemon?
Als consultant onderzoek houd ik me vooral bezig met onderzoek en advies binnen het sociaal domein op thema’s als laaggeletterdheid, multiproblematiek, schulden en armoede. Mijn passie ligt bij het schakelen tussen verschillende belangen en behoeften, het optimaliseren van werkprocessen en het signaleren van kansen en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met onze onderzoeken brengen we de leefwereld van moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in beeld. Door zicht te krijgen op motivaties, behoeften en de zaken waar de doelgroep tegenaan loopt, vinden we kansen om hulp- of dienstverlening beter te laten aansluiten. Vervolgens komen we in co-creatie met het werkveld en de doelgroep zelf tot duurzame, concrete handvatten om deze inzichten te vertalen naar praktische oplossingen. Door te werken met klantreizen en persona’s stellen we de inwoner centraal en wordt snel inzichtelijk waar de kansen liggen om inwonersgroepen beter te bereiken, motiveren of op weg te helpen. Het inspireert mij persoonlijk altijd weer om binnen onze projecten de kansen te ontdekken waardoor de ondersteuning aan inwoners en de bijbehorende werkprocessen en samenwerkingsverbanden geoptimaliseerd kunnen worden!

En wat doe je naast je werk?
In mijn vrije tijd ga ik graag een weekendje weg met mijn vriend en wat vrienden om lange wandeltochten te maken. Verder vind ik het leuk om gezellig te eten of bordspellen te spelen en is het inmiddels een traditie geworden om onszelf regelmatig op te laten sluiten in een escaperoom.