Home » Over Lost Lemon » Onze citroenen » Benno Kaandorp
Portretfoto Benno

Benno Kaandorp

Technisch consultant

Waarom Lost Lemon?
Bij Lost Lemon werkt een team van professionals dat met een eigen visie complexe maatschappelijke vraagstukken aanpakt. Wij zijn in staat om handvatten zoals GEMMA, te vertalen naar werkbare oplossingen die gemeenten toekomstbestendig maken. Ik ben trots om onderdeel uit te maken van dit team.

Wat doe je bij Lost Lemon?
Ik ben betrokken bij het MensCentraal-project; het zaaksysteem voor sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Ik werk mee aan oplossingen voor het sneller en met minder (personele) inzet afhandelen van klantaanvragen. Na analyse van een werkproces, beoordeel ik of we standaardhandelingen kunnen automatiseren en welke functionele eisen daarbij horen. Ook ontwerp ik koppelingen tussen primaire procesapplicaties aan de ene kant en MensCentraal als overkoepeld casemanagement- en informatiesysteem aan de andere kant.

En wat doe je naast je werk?
Naast mijn werk voetbal ik graag. Ik verdedig hierbij de kleuren van de voetbalvereniging HSV Heiloo. Het leuke is, dat sommige collega’s op zondag mijn teamgenoten zijn. Verder ben ik een fervent wintersporter.