Outputgericht financieren: het kan slimmer en simpeler

De uitvoering van de Jeugdwet en een aantal nieuwe taken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ligt sinds 2015 bij de gemeente. Die gaat over zowel de aanmelding en de indicatie, de zorgtoewijzing en levering als over de vaststelling van eigen bijdrage én declaratie en facturatie. Voor veel gemeenten is het een pittig dossier.

Tijdrovende klus
Vrijwel het gehele traject aan berichtenverkeer kon al via de PDC (Producten en DienstenCatalogus) vrij eenvoudig worden beheerd. Lost Lemon zorgt namens de gemeente voor beveiligd digitaal berichtenverkeer. Dat zorgt voor een snelle en soepele informatieoverdracht, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve lasten. Alleen het laatste stuk van het traject – de financiering – is vaak nog een tijdrovende klus en niet altijd even transparant. Ook dat kan slimmer en simpeler, dachten we bij Lost Lemon.

Automatisch declareren en betalen
Er wordt qua declaratie en facturatie tussen gemeente en zorgaanbieders al steeds meer gestandaardiseerd. Ook is het systeem van ‘uurtje factuurtje’ bij een aantal gemeenten vervangen door een nieuw model. Als de zorgaanvraag eenmaal is toegekend kan de zorgaanbieder, op de dag dat daadwerkelijk met de zorg wordt gestart, bij de gemeente een factuur indienen voor 70% van het totale budget dat beschikbaar is; de resterende 30% kan worden gedeclareerd als het zorgtraject succesvol is afgerond. En dat werk – declareren en betalen van gecontracteerde zorg – kan nu ook via de PDC automatisch worden afgehandeld. Dat scheelt tijd én fouten.

Hoe werkt het?
De zorgaanbieder dient de declaratie in via het berichtenverkeer. Bij de verwerking van de declaratie of factuur vindt een groot deel van de controles geautomatiseerd plaats op basis van de gegevens die binnen de Producten- en DienstenCatalogus (PDC) zijn geregistreerd (toewijzingen, producten, tarieven etc.). De declaratie/factuurberichten worden op regelniveau gecontroleerd. Worden ze goedgekeurd, dan volgen betalingen in de vorm van betaalopdrachten. Die kunnen leiden tot journaalbestanden die het mogelijk maken de uitgaven in het financiële systeem van de gemeente op te nemen. De gemeente heeft met dit systeem beter inzicht in de geldstromen; er is immers real time informatie beschikbaar over de bestedingen. Zo kan, als dat nodig is, ook eerder worden bijgestuurd.

Onze partners: Leeuwarden en Waterland
Lost Lemon heeft deze nieuwe toepassing niet helemaal alleen ontwikkeld; dat gebeurde samen met de gemeenten Leeuwarden en Waterland. Deze voorlopers zijn zeer tevreden met het resultaat. Zo zegt Hanna Hiemstra, Teamcoördinator Backoffice WMO Jeugd van de gemeente Leeuwarden, die ook de backoffice van 8 regiogemeenten uitvoert: “De verwerking van declaraties verloopt veel sneller waardoor de administratieve last is afgenomen; dit resulteert in korte betaaltermijnen en meer focus op regie en de behaalde resultaten”.
Op basis van de successen die zijn geboekt, is een aantal andere gemeenten samen met Lost Lemon aan het kijken hoe zij kunnen aansluiten.

Meer regie voor de burger
Bij Lost Lemon zit maatschappelijke betrokkenheid in ons DNA. Dan zal het niet verbazen dat wij voorstander zijn van meer regie van de burger over zijn eigen situatie. Als het gaat om Wmo en Jeugdzorg pleiten wij voor meer keuzevrijheid van de burger bij het kiezen van een zorgaanbieder. Verder vinden wij dat het kostenplaatje transparant moet zijn, dus ook inzichtelijk voor de burger. Als gemeente zou je bij een bepaalde zorgvraag in Mijn GemeentePortaal (MGP) een overzicht kunnen tonen van de beschikbare producten/diensten en de zorgaanbieders die die specifieke zorg leveren. En als je de declaraties toegankelijk maakt voor de gebruiker, dan krijgt die meer inzicht in de kosten van de aan hem verleende zorg. Ook kan je hem zorgaanbieders laten kiezen en beoordelen. Zo geef je de burger meer regie over zijn eigen situatie.

Meer weten?
Wilt u weten hoe Lost Lemon u kan helpen met Outputgericht financieren, neem dan contact op via info@lostlemon.nl of telefoonnummer 085-489 88 88

U bent hier