Ook aan het fronsen over de 3D’s?

“Vul je rimpels met primer!” Dit was een van de beauty tips die we afgelopen dagen ontvingen van gastvrouw Marijke Roskam bij het Divosa Congres “de Ideale schaal” .  3D yoga schijn je ook heel knap van te worden volgens Roskam. Zelden zo’n prettige en grappige gastvrouw meegemaakt. Ze kwam met haar vragen tot de essentie zonder drammerig te zijn. Charmant én ingelezen in de materie, zomaar twee sleutelfactoren om samenwerking (want dat zijn interviews) te laten slagen.

Samenwerking is wel het meest gehoorde woord bij dit congres. Gemeenten zijn bezig om samenwerking op allerlei terreinen te organiseren. Op het terrein van de arbeidsmarkt met het UWV en omliggende gemeenten, bovenregionaal als het gaat om jeugd, op wijkniveau als het gaat om dagbesteding en hulp in de huishouding, binnen de gemeente als het gaat om het ontkokeren van de domeinen, tussen gemeenten onderling als het gaat om de herindelingen of intergemeentelijke samenwerkingen…..poeh.  Dit levert toch aardig wat fronsen op. Zoals een van de bezoekers zei: ”op goeie dagen krijg je energie van al die uitdagingen, maar op mindere dagen word je er gek van”.

De kunst van zo’n congres bezoeken is om de pareltjes te vinden. Pareltjes waar je mee naar huis kunt. Zodat je naast de leuke kroegentocht ook inhoudelijk nog iets bent opgestoken. Meestal zijn ze verstopt in workshops of ontmoetingen; je moet het net een beetje treffen. Mijn oog valt op parels die gaan over het gebruik van informatie in samenwerkingstrajecten (zomaar op gevoel gaan samenwerken; dan wordt samenwerking vaak een doel op zich).

Enschede is voor haar wijkgerichte aanpak gestart met het verzamelen van informatie over dienstverlening op wijk- en straatniveau. Een soort dynamische sociale kaart, waarin op straatniveau te zien is welke voorzieningen en diensten daar benut worden. Denk aan informatie over toekenningen rollators, waar rijden de vervoersbusjes, uitkeringen, bevolkingsgegevens aangevuld met gegevens van zorgaanbieders. Dit leverde verrassende inzichten op in een Google Maps lay-out; in sommige wijken was Jeugdzorg actief in bijna elke straat; per straat waren meerdere zorgaanbieders bezig met het regelen van vervoer, waardoor drie burgers in dezelfde straat worden opgehaald door verschillede vervoersbedrijven.  Informatie op deze schaal maakt het mogelijk om budgetten per wijk te verdelen. Door samenwerking met zorgaanbieders komt dit soort informatie op ‘Google Maps lay-out’ beschikbaar.

Weten wat je te bieden hebt als samenwerkingspartner is handige informatie. Het kan elkaars dienstverlening enorm versterken. Een voorbeeld vanuit de regio Gorinchem. Waar voorheen de medewerker van de thuiszorg gezinnen hielp met het invullen van formulieren (een tijdrovende klus, wat ten koste gaat van de beschikbare gezinsondersteuning), gaat nu de formulierenbrigade van de sociale dienst aan de slag. Zo sla je twee vliegen in een klap: mensen met een uitkering komen in een actieve rol en het hulpbehoevende gezin breidt haar netwerk uit. De thuiszorgmedewerker kan haar tijd beter besteden aan zorg voor het gezin.

Cruciaal bij samenwerking is de accuraatheid van informatie en toegankelijkheid. Volgens Gerrit Jan Schep van Stimulansz is straks de snelheid waarmee mutaties verwerkt worden in ICT doorslaggevend. De medewerker die de integrale intake doet aan de keukentafel moet direct op de IPad wijzigingen in de situatie kunnen doorgeven aan de backoffice (deze backoffice is vaak centraal belegd en bedient een groot gebied en/of veel domeinen). Sociale diensten zijn gewend aan het grote aantal mutaties  dat komt kijken bij de WWB. Dit is niet zomaar over te nemen door andere overheidsdiensten. Denk aan de overheveling van de uitvoering van de 65+ regeling WWB naar de SVB. Dit kost sociale diensten 1,5 x  zoveel aan uitvoeringskosten nu de SVB dit uitvoert. Hier gaat je voorhoofd als wethouder of bestuurder toch flink van fronsen? Informatie hierover voorkomt het fronsen niet, maar biedt wel inzicht bij keuzes rondom samenwerking en overheveling van taken.

Wat wel goed helpt tegen fronsen? Denk aan je dromen; je gezicht klaart er meteen van op. Stel je voor dat je de decentralisaties al achter de rug hebt ….wat een heerlijk vooruitzicht.

Door Petra Doelen, Lost Lemon.

U bent hier