Home » Onderzoek » Publicaties en kennis » Onderzoeksrapport opvragen

Laat je gegevens achter

Velden met een * zijn verplicht, de overige velden zijn optioneel.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer

Bericht

Op te vragen onderzoeksrapport *

*Een overzicht van de op te vragen rapporten:

  • Laaggeletterden in beeld – Een onderzoek naar Nederlandstalige laaggeletterden en de persona’s voor die groep (NT1-persona’s). In opdracht van Tel mee met Taal
  • Handboek Strategiekit Hoger Bereik – In het handboek geven we antwoord op de vraag: Hoe implementeer je een aanpak van laaggeletterdheid binnen de eigen lokale context? In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek
  • Van Overleven naar Leven – Over de ondersteuningsbehoefte van gezinnen met multiproblematiek. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Herkennen, bereiken en activeren van de moeilijker bereikbare doelgroep – Toegespitst op de thema’s: werknemers en werkzoekenden, armoede en schulden. In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven en in samenwerking met Muzus
  • Oud geleerd is jong gedaan – Een onderzoek naar het consultatiebureau als vindplaats om laaggeletterde ouders vooruit te helpen en het risico op taalachterstanden bij hun kinderen te voorkomen. In samenwerking met de Bibliotheek AVV, GGD Utrecht en gemeente Stichtse Vecht via de subsidie Tel mee met Taal
  • Breder kijken, breder oogsten – Welke kansen zijn er om nog niet bereikte laaggeletterden aan de slag te laten gaan met basisvaardigheden? We maakten een contextspecifieke vertaling van de NT1-persona’s én vijf nieuwe NT2-persona’s. In opdracht van de gemeente Den Haag

Wil je meerdere rapporten opvragen? Dan kun je dit aangeven in het berichtveld.