Onderzoek: Toegankelijke formulieren

Passen we de burger aan op het formulier of andersom?

"Bouw samen met andere gemeenten en experts aan een toegankelijke overheid waarbinnen laaggeletterden makkelijker participeren"

We zien in de praktijk dat ambtenaren hun werkproces omzetten in een digitaal formulier. Maar dat inwoners hun probleem niet op deze manier benoemen. Dit levert in de praktijk veel problemen op:

  • Inwoners kunnen hun probleem of vraag niet kwijt in een aangeboden formulier
  • Zijn niet digivaardig genoeg of laaggeletterd
  • Begrijpen de vaak ambtelijke termen niet
  • En haken daardoor af

Dit betekent dat jouw inwoners het digitale formulier niet optimaal gebruiken. En meer contact zoeken via de telefoon of mail. Of blijven zitten met hun probleem. 

Hoe maken we formulieren toegankelijk?
En wel op zodanig wijze dat zowel inwoners als ambtenaren hier blij van worden. Dat inwoners eenvoudig hun vraag of probleem registreren en dat het digitale proces echt tot efficiency winst leidt. 

Dit onderzoeken we samen met de gemeente Haarlemmermeer.
Doel van het onderzoek is het creëren van toegankelijke digitale formulieren voor inwoners om te communiceren met de gemeente over de openbare buitenruimte. We doen dit onderzoek samen met inwoners die laaggeletterd zijn en/of minder digitale vaardigheden hebben. In Nederland zijn dat 2,5 miljoen burgers; 8.400 - 11.000 (8 tot 11 procent van de inwoners) in Haarlemmermeer. Door samen met dit type inwoners onderzoek te doen naar meer toegankelijke digitale kanalen, stellen we hen ook in staat om digitaal te participeren. Tegelijkertijd maken we daarmee het digitale kanaal voor geo/omgeving gerelateerde informatie gebruiksvriendelijker voor alle inwoners. Deze pilot levert inzichten op die we doorvertalen naar alle communicatie rondom de Omgevingswet. Als onderzoeksmethode gebruiken we co-creatie en co-design.

 

 

U bent hier