Onderzoek: OPaZ

In het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS staat de zoektocht naar passend zorgaanbod in complexe situaties centraal. Wij zijn als partner betrokken bij dit programma en nu op zoek naar leden die mee willen denken.

OPaZ
Ondanks dat er al veel bereikt is door onderzoek naar multi-probleemgezinnen; beseft iedereen dat er nog veel te verbeteren valt. Om die reden doen wij binnen het programma OPaZ onderzoek naar de dieper liggende vragen rondom de persona familie Hermsen, een typisch voorbeeld van ‘multi-problematiek’.

Binnen het onderzoek gaat aandacht uit naar de wijze en effectiviteit waarop cliënten benaderd worden. Maar nog meer zal gekeken worden naar de organisatorische structuren rondom de hulpverlening. Waarom gedraagt de consulent zich zoals hij doet? Waarom vinden hulpverleners bepaalde principes belangrijk en waar zit dat principe in de weg? Welke kansen zien hulpverleners om de hulpverlening voor multi-probleemgezinnen te verbeteren? Waarom doen we daar vervolgens iets - of juist niets - mee?

Ook de hulpverlening verbeteren?
Komende zomer gaan we het land in. Door middel van diepgaande interviews met professionele hulpverleners, sociale teams, zorgregisseurs en ieder ander die in het veld betrokken is, gaan we ons steentje bijdragen in het verbeteren van de hulpverlening rondom een multi-probleemgezin. Wij zijn op zoek naar gemeenten die met ons dit traject in willen gaan. 

Vragen en deelname
Voor vragen over dit traject en voor aanmelding van jouw organisatie kun je contact opnemen met Lost Lemon via Rebecca van der Meer (rebeccavandermeer@lostlemon.nl).

Werk jij met met multiprobleemgezinnen en wil je helpen? 
Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op!

U bent hier