Interessant congres over zorg en veiligheid

Donderdag 4 oktober vond het congres ‘Zorg en Veiligheid’ plaats in Utrecht. Een interessant congres waarin het vooral ging over ketensamenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid.

Vragen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: Hoe zorgen we ervoor dat klanten op het snijvlak van zorg en justitie profiteren van effectief gecoördineerde zorg? En: hoe werken betrokken partijen als Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk, politie en justitie samen?

Veiligheidshuizen spelen in dit domein een belangrijke rol. In een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Goede ondersteuning van deze werkprocessen met het juiste systeem is hierbij van belang. Lees hier meer over de koppeling tussen GCOS en MensCentraal. Waarmee we de afstemming tussen de zorg- en veiligheidsketen ondersteunen.

U bent hier