Blijf op de hoogte

Nieuws

De Toolkit E-formulieren is vanaf 20 december 2016 aangesloten op het eIDAS-netwerk. Dit betekent dat burgers uit andere lidstaten hun eigen vertrouwde eID gebruiken om diensten af te nemen bij Nederlandse gemeenten.

Het ministerie van VWS gaf 10 november voor het actieprogramma Tel mee met Taal vijf organisaties de opdracht om in zeven projecten een nieuwe aanpak tegen lage taal-, reken- en digitale vaardighed

...om zo uiteindelijk als gemeente en medewerkers ook plezier te hebben van systemen. De gemeente Ede ontwikkelde hiervoor een visie; over het gebruik van systemen en de onderlinge koppelingen tussen systemen.

Als inspecteurs van de Provincie Overijssel gaan werken met een monitor-app, houden ze 30% meer tijd over. Tot dit inzicht kwam onze Lost Lemon collega Eelco Brenner.

We zijn trots dat het ons gelukt is om een innovatief voorstel in te dienen om laaggeletterdheid terug te dringen.

We zijn vereerd om op zondag 30 oktober onze deur open te zetten voor de Kinderuniverstiteit Haarlem.

Wij ondersteunen u om uw digitale dienstverlening versneld uit te breiden. Inwoners van uw gemeenten kunnen zo steeds meer diensten vanuit huis regelen.

"We hebben een duidelijk doel voor ogen; onze inwoners integraal ondersteunen. Maar het vraagt veel van ons. Digitaliseren is een uitdaging; zowel qua techniek als qua impact op de organisatie. Lost Lemon Consultant Natalie Huismans houdt ons gelukkig op koers.” aldus Harm van Dommelen, projectleider Digitaal werken Sociaal Domein gemeente Waterland.

De burgers die met vragen aankloppen bij de gemeentelijke overheid behoren met name tot de doelgroep die digitaal minder vaardig is, moeite heeft met lezen, lastig hun eigen vraag kan benoemen en s

Natuurlijk komt er heel wat kijken bij het vormgeven van samenwerking tussen verschillende organisaties.

Pagina's

U bent hier