Blijf op de hoogte

Nieuws

Onlangs deelden academische ziekenhuizen voor het eerst echt automatisch en veilig informatie met elkaar. Weer een stap op weg naar betere behandelmethoden voor neurodegeneratieve aandoeningen.

De crisisopvang van psychiatrische patiënten (GGD, GGZ, politie), de aanpak van het voortijdig schoolverlaten, de aanpak van overlast gevende multiprobleemgezinnen en de aanpak van de inburgering.

De kanteling in de WMO. De overdracht van AWBZ-taken naar de WMO. Wat betekent dit voor de uitvoering van de WMO?

Gemeente Bloemendaal verbetert de dienstverlening via haar digitale loket. Inwoners kunnen hun aanvragen straks digitaal indienen. En de afhandeling volgen via internet.

De jeugdwerkloosheid groeit. Jongeren die zich melden als werkzoekenden moeten eerst zelf op zoek naar een baan. Na afloop van deze zoekperiode komen veel jongeren niet meer terug.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen is niet gemakkelijk. In Den Haag gebruiken de stichtingen Xtra en Yasmin sinds kort de invoermodule Participatieladder voor de registratie en activering van hun klanten.
Inwoners van uw gemeente kunnen nu met Berekenuwrecht Plus ook via internet minimaregelingen aanvragen. De aanvraag wordt vrijwel volledig geautomatiseerd afgehandeld. Dit levert de gemeente een enorme besparing op!

Op donderdag 21 juni hebben de twaalf Koplopergemeenten de eerste functionaliteiten van de Basisregistratie Personen (BRP) en Burgerzakenmodules (BZM) bekeken en uitgeprobeerd.

 

De invoermodule voor de Participatieladder is vernieuwd. De mogelijkheden om klanten te begeleiden naar participatie zijn flink uitgebreid.

Pagina's

U bent hier