Blijf op de hoogte

Nieuws

Het ministerie van VenJ ondersteunt de 43 Veiligheidshuizen vanuit een landelijk programma. Afgelopen dinsdag vertelde de landelijk projectleider de stand van zaken.

Sinds deze maand is Lost Lemon geregistreerd in het register normering arbeid. Hiermee voldoet Lost Lemon aan de eisen ten aanzien van de personeels- en loonadministratie in de norm NEN 4400-1.

21 november geeft Suzan Orlebeke een workshop over Regelhulp.nl op het congres WMO en Welzijn Nieuwe Stijl 2012. In de workshop kunnen zorgaanbieders zelf met Regelhulp aan de slag.

Donderdag 4 oktober vond het congres ‘Zorg en Veiligheid’ plaats in Utrecht. Een interessant congres waarin het vooral ging over ketensamenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid.

Op 20 september 2012 vond voor de eerste keer de BRPreview plaats. De BRP-in-wording kon breed worden gedemonstreerd en uitgeprobeerd.

Vrijdag 5 oktober vond het landelijk congres 'Van AWBZ naar Wmo' plaats in Amersfoort.

De Omaanse regering heeft als missie om het eGovernment in het sultanaat om te vormen tot een efficiënt systeem van wereld formaat.
Onlangs deelden academische ziekenhuizen voor het eerst echt automatisch en veilig informatie met elkaar. Weer een stap op weg naar betere behandelmethoden voor neurodegeneratieve aandoeningen.

Pagina's

U bent hier