1 september 2022

Om kwetsbare inwoners beter te ondersteunen vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), gaat de backoffice Wmo/Jeugd van de gemeente West Maas en Waal gebruikmaken van onze Producten en Diensten Catalogus (PDC).

Integrale aanpak

De taken rond Jeugdzorg, AWBZ en participatie vragen veel van gemeenten. Behalve de regie hebben ze ook de financiële verantwoordelijkheid. De gemeente West Maas en Waal bestaat uit 8 dorpen en telt bijna 20.000 inwoners. West Maas en Waal wil vanuit een integrale aanpak binnen het sociaal domein (één gezin, één plan, één regisseur) de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van haar inwoners versterken. De Producten en Diensten Catalogus (PDC) helpt daarbij; medewerkers van de gemeente kunnen het volledige proces faciliteren dat volgt op de toewijzing van een Wmo- of Jeugdvoorziening.

Jeugd en Wmo

De gemeente bepaalt het beleid, maar een deel van de taken wordt samen met andere gemeenten of door derden uitgevoerd. Zo liggen de uitvoerende werkzaamheden van het sociaal wijkteam bij ‘Sterker Sociaal Werk’. Vanuit daar (of via behandelend arts, jeugdreclassering, rechter, jeugdbescherming etc.) kan onder andere een verwijzing naar een jeugdvoorziening worden aangemeld, die na toewijzing automatisch in de PDC wordt verwerkt. Ook Wmo-taken, zoals het verwerken van toewijzingen aan zorgaanbieders, kunnen dankzij de PDC eenvoudiger en kostenefficiënter worden uitgevoerd.

Klant- en gebruikersreizen

Lost Lemon heeft deze aanbesteding niet alleen gegund gekregen omdat we voor een robuuste inrichting van de PDC zorgen. We maken ook de benodigde technische koppelingen, realiseren de gehele migratie en organiseren verschillende klant- en gebruikersreizen. Eind dit jaar wordt de gehele oplossing opgeleverd en kan West Maas en Waal de PDC in gebruik nemen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Producten en Diensten Catalogus (PDC)? Of wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? We horen het graag! Neem hiervoor contact met ons op, dan hoor je snel van ons.