1 november 2022

Van 31 oktober tot en met 4 november vindt de Week van de Standaarden Sociaal Domein plaats. De uitdagingen in het sociaal domein zijn complex. Denk alleen al aan de kwaliteit en kosten van de jeugdzorg en Wmo. Of de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Door de knelpunten in de jeugdzorg en Wmo is er steeds meer aandacht voor verdere standaardisatie.

Regels en afspraken

iStandaarden is de overkoepelende naam voor vijf landelijk vastgestelde informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb. Elk van deze standaarden omvat een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld. Ook verloopt het berichtenverkeer hierdoor sneller en makkelijker.

Wmo en Jeugdwet

Lost Lemon is nauw betrokken bij de standaarden binnen de Wmo en Jeugdwet. Zo zorgen we er met onze software-oplossingen voor dat alle gemeenten kunnen voldoen aan de berichtenuitwisseling via de standaard. Jaarlijks worden er ruim 622 duizend berichten verstuurd via onze Producten en Diensten Catalogus (PDC). Deze verzorgt de financieel-administratieve verwerking van de Wmo en Jeugdwet en helpt bovendien bij de administratieve lastenverlichting van de gemeenten.

Snelle en efficiënte zorg

Standaarden zorgen binnen de Jeugdwet voor een snelle en efficiënte inzet van zorg en minder administratieve rompslomp. iJw is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Jeugdwet-keten te volgen: van de toewijzing tot de zorglevering en de declaratie. Om dat te doen, geeft elke ketenpartij via iJw de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. In de onderstaande procesplaat  maken we de iStandaard binnen de Jeugdwet inzichtelijk.

Illustratie waarop het proces van berichtgeven in de Jeugdwet wordt weergeven.

Afbeelding: Procesplaat voor de Jeugdwet, gemaakt door Lost Lemon (klik op de afbeelding om te vergroten)

Vivian Sromofsky, Product Owner PDC, over de procesplaat voor de Jeugdwet:

Met deze plaat maken we duidelijk zichtbaar wat er in de systemen gebeurt in het complete proces rond Jeugd. Zo zie je niet alleen welke berichten worden verzonden, maar ook welke berichten er op welk moment in het proces verzonden worden. Dat inzicht helpt professionals het proces beter te begrijpen en optimaal gebruik te maken van de systemen.

Minder handmatige handelingen

iEb (i Eigen bijdrage) is de informatie-uitwisseling van het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Via de iEb-standaard wisselen zij informatie uit die nodig is om de juiste eigen bijdrage voor cliënten te kunnen bepalen. Het systeem bekijkt wie een Wmo-voorziening heeft. De mensen om wie het gaat worden via het iEb-berichtenverkeer aangemeld bij het CAK. Dit scheelt veel handmatige handelingen; de gemeente hoeft namelijk niet zelf bij te houden voor welke inwoners nog een aanmelding bij het CAK moet worden gedaan.

Vernieuwing

De iStandaarden worden continue vernieuwd. Zorginstituut Nederland, dat beheerder is van de iStandaarden, brengt jaarlijks een nieuwe versie van de iStandaard uit. Zo zijn onlangs de systemen overgezet van iEb 1.0 naar iEb 2.0. De gemeente Leeuwarden stuurde na de migratie – met hulp van Lost Lemon – het eerste bericht naar het CAK. De volgende release voor iEb staat alweer klaar om op 1 april 2023 in gebruik te worden genomen.

De week van de Standaarden

Ketenbureau i-Sociaal Domein organiseert de Week van de Standaarden Sociaal Domein. Er zijn diverse bijeenkomsten over contractstandaarden, berichtenverkeer, uitvoeringsvarianten en meer. De bijeenkomsten variëren van informatiesessies tot discussiebijeenkomsten. Centraal staan deze week standaardisatie en vereenvoudiging van zorg en ondersteuning. Niet alleen de uitvoering is hierbij belangrijk, maar ook inkoop. Lost Lemon streeft er als sociaal-maatschappelijk adviesbureau en softwareleverancier naar hier zo goed mogelijk aan bij te dragen.

Meer weten? 

Wil je meer weten over hoe Lost Lemon jouw organisatie kan helpen bij het optimaliseren van informatie-uitwisseling? Neem dan contact met ons op.